Fireleddet tautrekking

av

Fireleddet tautrekking er en sosial lek hvor elevene trener samarbeide og å tenke strategisk. Forslag til klassetrinn: 2.-10. klasse

 

Fireleddet tautrekking (Sosiale leker)

 

Klassetrinn: 2.-10. klasse

Antall elever: Hele klassen

Varighet: 15-20 minutter

Utstyr: 2 stk. minst 8 meter lange, tykke tau, materiale til markering.

Kompetanseutvikling: Samarbeide, strategi.

 

Beskrivelse

De to tau bindes sammen på midten. Det markeres en firkant på bakken/gulvet.

Klassen deles opp i fire like sterke grupper. På lærerens kommando trekker alle i tauene. Målet er å trekke elevene fra de andre grupper inn i sin egen firkant. Så snart en elev er trukket over i en annen gruppes felt stoppes leken. De trekkende grupper får et plusspoeng og den tapende gruppe får et minuspoeng.

Ved dette spillet gjelder det ikke kun om styrke, men også om strategi. Gruppene kan prøve å regne ut hvordan de skal arbeide sammen for å giv de andre grupper minuspoeng.