Babelstårnet – sosiale leker

av

Babelstårnet er en sosial lek, som kan anvendes for at alle elever skal bli sett og elevene arbeider sammen og hjelper hverandre. Forslag til alderstrinn: 2.-8. klasse.

Babelstårnet (Sosiale leker)

Klassetrinn: 2.-8. klasse

Antall elever: Hele klassen

Varighet: 10-25 minutter

Utstyr: Samme antall stoler som antallet elever. Høyttaler/CD-avspiller/telefon m. spilleliste el.lign.

Kompetanseutvikling: Sammenhold.

Beskrivelse:

Samme antall stoler som antallet elever, stilles opp på en lang rekke. Elevene går ledsaget av musikk rundt om stolene. Når musikken stopper, stiller alle elevene seg opp på en stol. Det er likegyldig om det allerede står en elev på stolen eller om stolen er tom. Etter hvert musikkstopp blir der fjernet en stol. Leken slutter når en elev ikke kan finne plass på de stoler som stadig er tilbake i leken. I det ideelle tilfelle står alle elevene på en stol og holder omkring hverandre.

Variasjon:

Hvis jente og guttegruppen i klassen er like store, kan det f.eks. dannes to grupper som kjemper mod hverandre.