Klassepuslespill – sosiale leker

av

I Klassepuslespill øver eleverne samarbeide. Forslag til alderstrinn: 3.-10.klasse.

 

Klassepuslespill (Sosiale leker)

Klassetrinn: 3.-10. klasse
Antall elever: Hele klassen
Varighet: 20-45 minutter
Utstyr: Et stort stykke papir, f.eks. et stykke A1
Kompetanseutvikling: Samarbeide

 

Beskrivelse:

Et stort stykke papir deles opp i samme antall biter som antallet elever i klassen. Elevene får hver sin bit og skriver navnet sitt på det. Leken går nå ut på at puslespillet skal samles. Hver elev skal kun legge sin egen bit.

Når puslespillet er samlet, limes det sammen og henges opp på veggen. Man skal være oppmerksom på, at elevenes navne skal stå på den side av brikken som vender opp.

 

Variasjon:

Elevene kan også få lov å skrive navnene deres på innen arket deles. Bitene deles da sådan, at elevenes navn også deles.