Bananhospitalet – Sosiale leker

av

Bananhospitalet er en sosial lek, med formålet å trene elevenes evner til å samarbeide, konsentrere seg og løse problemer i fellesskap. Forslag til alderstrinn: 5.-10. klasse.

Bananhospitalet (Sosiale leker)

Klassetrinn: 5.-10. klasse
Antall elever: Grupper på 2-4 elever
Varighet: 15-25 minutter
Utstyr: Pr. gruppe: En banan, en bordkniv, en nål, en rull tråd, en saks.
Kompetanseutvikling: Teamwork, viten om hvor vanskelig det er å reparere ting som er gått i stykker, konsentrasjon.

 

Beskrivelse:

Hver gruppe får en ikke for moden banan med beskjed på å dele den i opp samme antall stykker som det er elever i gruppen deres. Hver elev får en bit av bananen med skrell. Oppgaven er nå å operere bananen (sy bananen sammen igjen), så den kommer til å likne den opprinnelige banan så mest mulig.