Klassetrivselbloggen – vårt bibliotek med artikler, innlegg og inspirasjon i trivsels- og relasjonsarbeidet.

Klassens trivsel – når elevenes innbyrdes relasjoner er utfordret

Klassens trivsel – når elevenes innbyrdes relasjoner er utfordret

Læreren forteller i artikkelen om en 8-klasse, hvor hun opplevede elevene delte seg opp i flere grupperinger i klassen og ikke hadde så mye til felles. Elevene gikk ofte sammen i mindre grupper, og det var vanskelig å få elevene til å jobbe sammen i grupper hvis det ikke var med de faste vennene. Læreren opplevede klassen manglet en felles holdning til hva som skapte en god klasse, og hvordan man oppfører seg over for hverandre.

les mer