Klassetrivselbloggen – vårt bibliotek med artikler, innlegg og inspirasjon i trivsels- og relasjonsarbeidet.

Fra negativ til positiv selvoppfattelse

Fra negativ til positiv selvoppfattelse

Dette blogginnlegget setter fokus på, hvordan du kan bruke en visuell tilgang når du arbeider med den enkelte eleven. Det som du skal til å lese, er en fremgangsmåte til hvordan to lærere arbeider med en enkelt elevs selvoppfattelse. De bruker et visuelt verktøy for å illustrere for eleven, at virkeligheten faktisk ser annerledes ut en hvordan eleven selv oppfatter den.

les mer
Klassens trivsel – når elevenes innbyrdes relasjoner er utfordret

Klassens trivsel – når elevenes innbyrdes relasjoner er utfordret

Læreren forteller i artikkelen om en 8-klasse, hvor hun opplevede elevene delte seg opp i flere grupperinger i klassen og ikke hadde så mye til felles. Elevene gikk ofte sammen i mindre grupper, og det var vanskelig å få elevene til å jobbe sammen i grupper hvis det ikke var med de faste vennene. Læreren opplevede klassen manglet en felles holdning til hva som skapte en god klasse, og hvordan man oppfører seg over for hverandre.

les mer