Klassetrivselbloggen – vårt bibliotek med artikler, innlegg og inspirasjon i trivsels- og relasjonsarbeidet.

Gutta mot jentene

Gutta mot jentene

I dette blogginnlegget kan du lese om en lærer som opplevde at det i klassen var et problematisk forhold mellom jentene og guttene i en klasse. Undervisningen ble forstyrret av oppførselen i den samlede guttegruppa. Tendensen var at guttene hakkede på jentene og kom med negative kommentarer om jentenes deltakelse i undervisningen. Situasjonen gjorde at jentene ikke følte de var trygge og tilpasse i læringsmiljøet.

les mer
Klassetrivsel som medierende ledd

Klassetrivsel som medierende ledd

Hvordan kan et verktøy som Klassetrivsel være medvirkende til å kvalifisere dialogen mellom elever og deres lærere og/eller enheter? Dette spørsmålet møter vi inn imellom på kontoret. Derfor fant innlegget vei til tegnebrettet og er nå på bloggen. I innlegget kommer vi omkring, hvorfor det i noen sammenhenger er relevant å bruke et medierende redskap som Klassetrivsel, når man arbeider med mennesker, her særlig barn og unge.

les mer
Hvor går grensen? Innlegg i GDPR-bloggen om spørreetik

Hvor går grensen? Innlegg i GDPR-bloggen om spørreetik

Vi, i Klassetrivsel, ønsker å formidle rammer for, at det kan gjennomføres spørreundersøkelser, hvor etikken er i orden og hvor barna erfarer, at det er trygt og relevant at svare på en undersøkelse. Vår oppfordring er helt klar: Gjennomfør trivselsundersøkelser med spørsmål som er aktuelle for barnas og de unges hverdag i klassen. La grunnlaget være den positive interessen for barn og unges egen oppfattelse av hverdagen deres.

les mer
Information vedr. vedtak i sak om Arendal kommune og bruk av Spekter

Information vedr. vedtak i sak om Arendal kommune og bruk av Spekter

Dette er kopi av et informasjonsbrev sendt 4. november 2019, til våre norske kunder. Datatilsynet i Norge sendte i slutningen av oktober, et vedtak med forbud vedrørende en kommunes bruk av spørreundersøkelsen Spekter. Sentrale punkter i vedtaket, var blant annet kommunens praktiske plikter ved behandling av persondata og ordlyden i noen av spørsmålene i mobbeundersøkelsen som spør barna om å navngi hhv. de som mobber og bråker.

les mer