Klassetrivsel er stadig aktuelt under Covid-19 krisen

av

Klassetrivsel og lukkede skoler under Coronakrisen

I dette innlegget gir vi forslag til, hvordan Klassetrivsel kan hjelpe lærere/pedagoger med å «ta temperaturen» på, hvordan elevene har det.

Vi håper, du kan bruke våre betraktninger i arbeidet ditt med elevenes fortsatte trivsel og læring her mens skolene er lukket.


 

Kjære pedagog, lærer, leder, bruker av Klassetrivsel

 

Vi er her stadig og Klassetrivsel er åpen!

Alle medier strømmer over med historier om Covid-19 krisen som vi både som lokalsamfunn og verdenssamfunn står i.

Vi vet at alle lærere/pedagoger plutselig er krasj-landet i en arbeidssituasjon, som er ganske ekstraordinær. Til daglig legger dere et stort arbeide i at danne og utdanne våre barn og unge (takk for det!) og det vet vi dere fortsetter med at gjøre via fjernundervisning. Vi håper, å kunne hjelpe dere med å undersøke elevenes generelle trivsel og læringsmiljøer (rundt omkring i hjemmene) også i denne spesielle tid.

Så selv om vi ikke er sammen i klassen kan Klassetrivsel brukes til å undersøke, hvordan alle våre kjære elever klarer den uvante situasjon, og som en del av arbeidet med å holde kontakten til elevene.

 

Å opprette en undersøkelse

Du kan med en Klassetrivsel-undersøkelse få den nødvendige innsikt i elevenes aktuelle relasjoner, om det er elever som synes det er vanskelig å arbeide alene og om det er elever, som ikke kan få den nødvendige hjelp til skolearbeidet.

Vi har utarbeidet noen forslag til hva du kan spørre elevene om. Det er viktig for oss å understreke at dette er forslag! Det er viktig at dere er konkrete i det dere spør elevene om, hvis ikke risikerer dere at undersøkelsen blir for overfladisk. Det er essensielt at alle undervisere tar deres egen kontekst i betraktning når det stilles spørsmål, så spørsmålene er relevante både for elevene og lærerens egen situasjon.

I Klassetrivsel samles alle elevenes svar på spørsmålene og alle elevenes opplevelser kommer frem. I rapporten kan du som lærer, både se hvordan elevene opplever deres egen situasjon, og du kan få både direkte (selvfølgelig alt avhengig av hva du spør om) og ikke minst indirekte tilbakemeldinger på den effekt struktureringen av undervisningen har for elevene – om der er noe som skal justeres fremadrettet.

Når du oppretter en undersøkelse, kan du også overveie hvorvidt foreldrene bør inndras. Det kan gi foreldrene trygghet i forhold til hva dere spør om og især når det kommer til de yngre elever, kan disse ha behov for hjelp til å svare på undersøkelsen (og du unngår at skulle legge lyd på spørsmål). Det er forslag til en svarveiledning under signaturen.

I det følgende har vi formulert stikkord til inspirasjon til hva du kan spørre elevene om – og som tidligere nevnt: utvelg og formuler så det er relevant inn i aktuelle kontekst:

  • Mengden av lektier (når eleven alt, hvor mye tid bruker eleven)
  • Struktur (komme i gang, fastholde elever, når jobber eleven)
  • Støtte (mulighet for hjelp, behov for mere hjelp, feedback fra læreren)
  • Nivået på oppgavene (er det faglige nivå passende)
  • Nettverk i klassen – sosiometriske spørsmål om både det faglige samarbeide i klassen og sosialt, om hvorvidt de holder kontakten med hverandre over sosiale medier.
  • Elevens eget syn på nettverket i klassen, savner de kontakten med hverandre.
  • Samarbeidsgrupper – sosiometriske spørsmål til at danne samarbeidsgrupper (funksjonen grupper og plasser) – Hvem vil du gjerne arbeide sammen med? Hvem vil du arbeide sammen med i “fag” (fag erstattes av f.eks. norsk, matematikk mv.)

 

E-læring

Utover muligheten for at følge med i elevenes trivsel og arbeidssituasjon på avstand, vil vi også oppfordre til å benytte tiden hjemme til å gå gjennom vår e-læring (https://klassetrivsel.no/brukerveiledning-klassetrivsel/), hvis du vil styrke din viden om, hvilke muligheter Klassetrivsels verktøy rommer og hvilke forskjellige features som er inneholdt i verktøyet.

 

Til lærere, pedagoger, ledere og konsulenter, som er interesserede i Klassetrivsels verktøy, tilbyr vi en forlenget prøveperiode frem til sommerferien. Er du interessert, så hopp inn (https://klassetrivsel.no/kom-i-gang/) og skriv skolen din opp nå.

Og vi vil gjerne høre fra deg som gjennomfører Klassetrivselundersøgelser under Corona-krisen! Vi vil gjerne høre, hvordan du opplever å bruke verktøyet i den her spesielle situasjon. Kontakt irene@skolevisioner.dk

 

Vi håper, dere alle kommer godt igjennom disse dage og holder dere friske!

 

Med vennlig hilsen 

Klassetrivsel

– Når trivsel og relasjoner har betydning

 

Bilag: Veiledning til «å besvare» (til elevene).

  • For å logge inn med engangsnøkkelen, skriv i URL-linjen i nettleseren: elev.klassetrivsel.no (videresender eleven til vår sikre log inn side)
  • I den svarte rute med “Deltakerinnlogging” skrives engangsnøkkelen som er utlevert.
  • Når du er logget inn, les teksten i overleggsvinduet om formålet for undersøkelsen, lukkes ved trykk på kryss i hjørnet av vinduet.
  • Du navigerer ved at trykke på pil i hhv. høyre (frem til neste spørsmål) eller venstre (tilbake til forrige spørsmål) hjørne øverst.
  • Spørsmål som er obligatoriske skal besvares før du kan komme retur til forrige side eller videre til neste.