Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Finn svar på de vanligste spørsmålene   Nedenfor finner du en liste over de mest stilte spørsmålene. Kanskje du også kan finne svar på DITT spørsmål? Jeg finner ikke sosiogrammene Sosiogrammene finner du ved å gå til deltakergruppen du ønsker å se sosiogrammer...