Opprett forelderundersøkelse

Opprett forelderundersøkelse

Opprett ny foreldreundersøkelse Denne veiledningen vil fokusere på opprettelse av en undersøkelse rettet mot foreldre til skoleelever. Det er mulig å lage undersøkelsen segmentert. Hvis du ønsker segmentering, kan du følge prinsippene for store undersøkelser, som du...