Multi- og enkeltvalgsspørsmål

Multi- og enkeltvalgsspørsmål

Valgmulighetsspørsmål: Valgmulighetsspørsmål i Klassetrivsel gir deltakeren mulighet til å velge mellom forskjellige svarmuligheter og gjennom disse gi uttrykk for sin egen mening Det er mulighet for å lage to typer valgmulighetsspørsmål: «MULTIVALG»: hvor deltageren...