Fane deling fra opprettelse til utgivelse

Fane deling fra opprettelse til utgivelse

Fanen «DELING» På fanen «DELING» kan tilgangen til undersøkelsen deles med andre brukere.  Deling av undersøkelser foretas i to omganger: både før en undersøkelse utgis og etter at den er utgitt. I denne e-læringen beskrives deling innen utgivelse. Tilgang som kan...