De fire roller

av

De fire rollene er en sosial lek, hvor elevene lærer om de forskjellige «rollene» i en diskusjon. Elevene trener på å argumentere for synsvinkler og hvordan man interagerer i en diskusjon.

De 4 roller (Sosiale leker)

Klassetrinn: 7.-10. klasse
Antall elever: Grupper med fire
Varighet: 20 minutter
Utstyr: En selvklebende etikett til hver elev.
Kompetanseutvikling: Elevene lærer at det finnes forskjellige «roller», og hvordan de interagerer med hverandre i en diskusjon.

 

Beskrivelse

Læreren instruerer. Det dannes tilfeldig sammensatte grupper på fire. Hver elev får utlevert en selvklebende etikett med et nummer (1-4) samt et papir med en beskrivelse av rollen. Etiketten ligger på bordet foran eleven. Papiret med beskrivelse av rollen, må eleven ikke vise til de andre i gruppen.

Rollene kan være:

  1. Vær positiv overfor 2. Gi 2 rett i alt.
  2. Du skal starte diskusjonen. Vær dominerende, men prøv allikevel å nå frem til en løsning.
  3. Du skal stort sett være likeglad. Er mest interessert i å bli ferdig.
  4. Vær negativ overfor 2. Gå i mod.

 

Diskusjonsemnet kan være: Hvor skal den årlige klassetur gå hen/dødsstraff/skal det være frivillig å delta i idrett osv.

 

Snakk etterfølgende om hvordan det var for elevene å spille en av de 4 roller i plenum hvor alle 1. 2. 3. og 4. sidder sammen.

 

Variasjon:

Stort sett alle emner kan diskuteres, alt efter hva som er aktuelt i klassen. Evt. kan en avisartikkel eller en annen tekst brukes som opplegg. De 4 rolletyper kan også varieres