De beste likhetene – Sosiale leker

av

De beste likhetene er en sosial lek hvor elevene trener samarbeide, å være kreative samt utvikle fantasi. Forslag til klassetrinn: 7.-10. klasse.

De beste likhetene (Sosiale leker)

Klassetrinn: 7.-10. klasse Antall elever: Hele klassen Varighet: 10-30 minutter Utstyr: Ingen. Kompetanseutvikling: Gruppearbeid. Å arbeide sammen: kombinere, konsentrasjon, være kreativ, improvisere, utvikle fantasi.

Beskrivelse:

Klassen dele inn i mindre grupper, f.eks. 4 mannsgrupper. Læreren siger to begreper. Elevene/gruppene har nå til oppgave å finne likheter mellom de to begrep. Begrepene kan f.eks. være «Brannbil – vitaminpiller», «Skoleveske – rulleskøyter». Det er ikke tillat å finne negative likheter som «De er begge ikke laget av tre». Hver gruppe skriver deres begrunnelser ned evt. som stikkord. Etter litt tid fremlegger de forskjellige gruppene, deres resultat. Den beste likhet vinner.

Variasjon:

Leken kan være del av en større kreativitets-trening.