Case «Michael»

av

Lesetid:  5 minutter

Slik hjalp Klassetrivsel Michael med å gjennomføre
ungdomsutdannelsen

 

 

Følgende inneholder en kort historie, om hvordan en veileder svært tidlig identifiserte et problem, som kunne ha endt med at eleven Michael måtte droppe ut av gymnaset. Ved hjelp av Klassetrivsel ble problematikken oppdaget tidlig slik at veilederen kunne gripe inn med tiltak rettet mot Michaels situasjon, så han kunne få den støtten som var nødvendig for at han kunne gjennomføre utdannelsen.

 

Les mer her, og opplev hvordan Michael fikk hjelp.

Problematikken oppdages

Gymnaset som Michael er elev ved, gjennomfører hvert år flere (trivsels)-undersøkelser. Det er standard at det gjennomføres en undersøkelse blant de nystartede elevene i 1.g.

 

Undersøkelsen tilrettelegges og gjennomføres allerede en måned etter at elevene har begynt. Dette gjøres fordi det er et stort ønske om å kunne hjelpe de elevene, som senere vil vise seg å være i fare for frafall. Ved å identifisere disse tidlig kan man hjelpe dem innen problemene blir så store at de vokser over hodet på eleven. Klassetrivsel gir muligheten til å identifisere elever, før disse får problemer med fraværsprosenten og/eller med lave karakterer som følge av en høy fraværsprosent.

 

 

Etter undersøkelsen er gjennomført, gjennomgås den av klassens hovedlærer og veilederen. Begge blir oppmerksomme på at Michaels resultater stikker seg ut. De blir enige om å undersøke problematikken nærmere.

 

Det de oppdager er:

  1. at Michael blir valgt av ganske få av klassens øvrige elever i alle de sosiogramspørsmålene som handler om fag
  2. at Michael bruker svært mange timer på fritidsjobben sin

Klassetrivsels stablede stolper er en sum av alle alternativene en deltaker får fra de andre studentene i klassen. Slik så diagrammet ut for Michaels klasse:

Når man zoomer inn på Michael, ser man at han får gode valg fra de andre studentene i alle spørsmål som IKKE er faglige. Han blir valgt av klassekameratene i spørsmålene A1, A3, A4 og A5. Alle disse handler om situasjoner, hvor fagligheten ikke er i fokus. Det er altså interessant at Michael ikke velges i spm. A2 og A6. Dette viser at de øvrige elevene i klassen raskt har erfart, at Michael er en god venn i alt som ikke har noe faglighet å gjøre. Dette vil selvfølgelig på sikt svekke Michaels muligheter for å samarbeide med klassekameratene, når det er faglige prosjekter, gruppearbeid og skriftlige samarbeid som skal gjennomføres.

Michael oppgir også selv at han har vanskelig for å finne noen å samarbeide med når det gjelder faglige sammenhenger. Dette blir tydelig i resultatet her:

Det viser seg også i andre resultater, at det er noe på ferde i Michaels tilfelle som krever oppmerksomhet. Michael oppgir i undersøkelsen at han styrketrener halvannen time hver dag, samt spiller fotball fire timer i uken.

Dette er i og for seg ikke et stort problem hvis man som elev er disiplinert og får gjort leksene sine. Men fritidsinteresser er ikke det eneste Michael fyller fritiden sin med. Han oppgir nemlig også:

Michael har, i tillegg til studiene opptil 35 timers arbeid. Fritidsjobben og fritidsinteressene fyller dermed uhensiktsmessig mange timer av tiden til Michaels, hvorpå studiene blir nedprioritert.

Hva er neste skritt?

Resultatene fra Klassetrivsel-undersøkelsen utløser derfor en samtale med Michael, siden hans arbeidsbyrde er bekymrende. En kvalitativ samtale med Michael må brukes til å belyse hvorfor Michael ønsker å arbeide så mange timer samtidig som at han også gjerne vil gå på gymnaset.

Under samtalen kommer det frem, at Michael kommer fra et av de såkalte ikke-pedagogiske hjemmene. Michael er en som “bryter mønsteret” i sin familie, da han er den første til å begynne på en ungdomsutdannelse. I samtalen med veilederen forteller Michael at hans foreldres holdning er at det er bra å få en utdannelse, men at det er det gode, solide og ærlige arbeidet som bør prioriteres. Utdannelsen inntar andreprioritet, noe som man må finne tid til når man har fri fra arbeidet.

Det viser seg at det ikke bare er Michaels holdning som må jobbes med, hvis man ønsker at han skal lykkes med utdannelsen. Det er i like høy grad kulturen han møter i hjemmet hos foreldrene som bør utfordres.

Kulturbearbeiding

Michaels foreldre inviteres til et møte med en veileder og klassens hovedlærer. Formålet med samtalen er å opplyse Michaels foreldre om at det kan bli svært vanskelig for Michael å lykkes med utdannelsen, hvis det forventes at han skal

opprettholde 25-35 timers arbeid i uken. Foreldrene er selvfølgelig skeptiske, men ender nå likevel med å få en forståelse for at skolearbeidet må ha førsteprioritet i de årene Michael studerer.

Det ender med at veilederen i samarbeid med klassens hovedlærer, Michaels foreldre og Michael avtaler, at han bør kutte ned på fritidsjobben og gi utdannelsen sin førsteprioritet i de årene han går på gymnaset.

 

Hvordan gikk det med Michael?

Gjennom den tidlige diagnostiseringen av Michaels problematikk ved hjelp av Klassetrivsel, endte Michael med å gjennomføre utdannelsen sin ganske tilfredsstillende og gymnaset unngikk et frafall, da det ble tatt hånd om Michael før han fikk et skyhøyt fravær. Noe som kunne vært meget vanskelig å gjenopprette. Videre opplevde veilederen og hovedlæreren stor tilfredsstillelse, ettersom de følte seg godt rustet til å kunne håndtere en elevs situasjon på en god måte.

Vi håper fortellingen om Michael har gitt deg lyst til å høre mer om Klassetrivsel. Vi vil veldig gjerne invitere deg, dine kolleger og ledelsen deres til et opplegg på nett hvor vi kan fortelle mer om hvordan Klassetrivsel kan brukes i arbeidet med elevenes / kursdeltakernes trivsel. Ring eller skriv til oss for å avtale nærmere.

*Alle navn er naturligvis oppdiktet