Biblioteket i Babylon

av

Biblioteket i Babylon er en sosial lek som trener elevenes samarbeidsevner. Foreslått aldersgruppe: 4.-10. klasse.

Biblioteket i Babylon (Sosiale leker)

 

Klassetrinn: 4.-10. klasse
Antall elever: Hele klassen
Varighet: 10-20 minutter
Utstyr: Ett antall bøker, størrelsen av bøkene (dvs. vekten) avhenger av hvilket klassetrinn det er.
Kompetanseutvikling: Samarbeide

Beskrivelse:

Klassen deles i to like store grupper. Elevene skal nå to og to, flytte bøkene fra punkt A til punkt B.

Det må kun gjøres på følgende måte: Elevene holder en bok loddrett presset mellom deres venstre håndflater, mens de har høyre hånd bak på ryggen. De skal nå flytte bogen, som bæres mellom håndflatene, fra punkt A til punkt B. Elevene kan gå eller løpe. Taper de boken, skal elevene tilbake til punkt A. Den gruppe som først er ferdig vinder.

 

Variasjon:

Elevene kan også flytte bøkene tilbake fra punkt B til punkt A.

 

Trenger du en annen sisjal lek spill? Vi har mange flere på bloggen vår!