Bildeassosiasjon – Sosiale leker

av

Bilde-assosiasjon er en sosial lek som gir elevene mulighet til å få et innblikk i hverandres assosiasjonsverden. Leken kan også med fordel brukes i fremmedspråksundervisning for å trene ordforråd.

Bilde-assosiasjon (Sosiale leker)

  • Klassetrinn: 2.-10. klasse
  • Antall elever: Hele klassen eller små grupper
  • Varighet: 10-30 minutter
  • Utstyr: Læreren har på forhånd forberedt noen bilder i A5-størrelse
  • Kompetanseutvikling: Elevene lærer hvilke assosiasjoner andre elever får.

 

Beskrivelse:

Elevene setter seg to og to med ryggen mod hverandre. Hver elev får 1-2 fotos/bilder. Elevene skal på skift fortelle alle innfall de får av å se på billederne, motparten skriver stikkord ned. Deretter bytter de to elevene bilder, og de forteller igjen om assosiasjoner og skriver stikkord ned. Til sist sammenligner elevene bilder og stikkord.

 

Variasjon:

Det kan også stilles presise spørsmål til bildene: Liker du bildet? Hvorfor/hvorfor ikke? Osv.