Undersøkelsen fra opprettelse til utgivelse

I dette avsnittet beskrives oversiktssiden «UNDERSØKELSER», samt en grundig forklaring av prosessen med å opprette og redigere undersøkelser til de utgis. Veiledningene finnes både i «QUICK-GUIDEN» og fordelt i detaljerte e-læringer.

Målgruppen for e-læring i temaet «Undersøkelsen fra opprettelse til utgivelse» er alle brukere; både helt nye og erfarne Klassetrivselsbrukere: som skal friske opp sin viten om å opprette undersøkelser eller søker hjelp til en konkret oppgave.

Denne e-læringen er bygget opp av flere undersider samlet rundt dette temaet.

Oversiktssiden for Undersøkelser

Etter innlogging lander alle brukere på oversiktssiden «UNDERSØKELSER». Siden «UNDERSØKELSER» inneholder en oversikt over undersøkelsene brukerne har adgang til, samt menyen over som gir tilgang til blant annet «ADMINISTRASJON» og «PROFIL».

På siden «UNDERSØKELSER» ser man for hver undersøkelse:

 1. NAVN: navn på undersøkelsen
 2. OPPRETTET AV: hvem som har opprettet undersøkelsen
 3. OPPRETTET: datoen for opprettelsen
 4. FREMDRIFT: viser status for undersøkelsen
  • «IKKE UTGITT»: undersøkelsen er redigerbar

  • «PÅGÅR»: undersøkelsen er åpen for deltakerbesvarelser

  • «STENGT»: Undersøkelsen er stengt for besvarelser og resultatene er klar for å leses

 5. OPPRETT NY: trykk for å opprette ny undersøkelse
 6. «….» (3 prikker ved siden av den enkelte undersøkelsen): Klikk på de tre prikkene, åpner relevante snarveier:
  • VIS: trykk på knappen åpner undersøkelsen

  • DEL: snarvei til å dele eller redigere delingen av undersøkelsen

  • SLETT: brukere som har administrasjonsrettigheter over undersøkelsen, kan slette undersøkelsen for alle (les mer om dette under deling og hvilke tilganger som kan deles)

Kom trygt fra opprettelse til utgivelse

E-læringen inneholder både korte trinn-for-trinn veiledninger og detaljerte beskrivelser:

 • I «Quick-guiden» er alle trinnvise veiledninger samlet. Den inneholder svært korte veiledninger, om hvordan du kan komme fra a til b
 • Øvrige e-læringer inneholder både trinn-for-trinn og detaljerte beskrivelser. De grundige forklaringene og hensynene er gode å ta med i prosessen rundt en trivselsundersøkelse

Undersidene i e-læringen «Undersøkelsen fra opprettelse til utgivelse», gir en samlet veiledning i alle aspekter av undersøkelsen og er delt inn i følgende undersider:

Etter at en ny undersøkelse er opprettet, kan fanenes innhold redigeres i vilkårlig rekkefølge innen utgivelse. Alle elementer i en undersøkelse er redigerbare inntil undersøkelsen utgis. Vær oppmerksom på at, det kan være forskjell på hva som kan redigeres i en undersøkelse: både ut ifra hvilken rolle brukeren har i Klassetrivsel, eller hvilke tilganger, som er delt med brukeren i delte undersøkelser.