Tabellspørsmål

I tabellspørsmål skal deltakerne fylle ut svar i en enkel tabell. Tabellspørsmål er en type fritekstspørsmål, hvor deltakeren selv skal formulere svaret. I et tabellspørsmål opprettes et skjema som deltakeren kan fylle ut med sin informasjon.

I tabellspørsmål skal man i tillegg til spørsmålsteksten, formulere overskrifter til tabellkolonnene.

Husk GDPR-hensynet når du stiller tabellspørsmål. Les mer om GDPR

 

Tilføy eget tabellspørsmål:

Hvis du vil opprette ditt eget tabellspørsmål, skal du velge fanen INNHOLD.

 1. Trykk på «TILFØY SPØRSMÅL»
 2. Trykk på «OPPRETT NYTT»
 3. Velg «TABELL»
 4. Tilføy spørsmålstekst
 5. «Spørsmålet skal besvares»:
  • Markering = skal besvares
  • Ingen markering= deltakeren kan gå videre til neste spørsmål uten å besvare
 6. Tilføy overskrifter på tabellkolonner
  • Det kan opprettes maksimalt fem tabellkolonner i skjemaet til deltakernes svar
 7. Still inn høyeste antall svar deltakeren kan avgi.
  • Det er mulig å stille spørsmålet slik at deltakeren kan avgi ti svar
 8. For å lagre spørsmål, trykk på «LAGRE»

Tabellspørsmål – På fanen «RESULTATER»

 

Deltakernes svar på tabellspørsmål, vises for brukeren med tilgang til å se detaljer i undersøkelsen. Svarene ses i delresultatene for den enkelte deltakergruppe og deltaker.

Under fanen RESULTATER, vises deltakernes svar samlet i en tabell/et skjema. Du kan bytte mellom kolonnene ved å trykke på knappene over eller med rullefeltet i bunnen av tabellen.

Tabellspørsmål

Slik ser tabellspørsmål ut for deltakerne når de skal svare.