Generelle hensyn når en undersøkelse opprettes

Denne e-læringen presenterer generelle betraktninger som det er bra å gjøre når man lager en trivselsundersøkelse.

 

Klassetrivsels ferdige spørsmålspakker

I Klassetrivsel er det spørsmålspakker klar til bruk, veiledende tilpasset ulike aldersnivåer – fra barnehage til videregående utdannelsesinstitusjoner. Spørsmålspakkene som er utarbeidet av Klassetrivsel i samarbeid med lærere, er basert på forskning og bevist i praksis. Det er mulighet for å velge spørsmål fra forskjellige pakker, samt opprette egne spørsmål.

Klassetrivsels undersøkelsesområder, er bygget opp for å:

  • Avdekke omfanget av utfordringen
  • Samle inn ytterligere informasjon
  • Samle inn elevenes forslag og idéer til tiltak

Den gode undersøkelsen er nettopp den hvor spørsmålene er målrettet det som skal undersøkes. Resultatene av en undersøkelse, gir mulighet for å iverksette målrettede tiltak for å forbedre klasse- og undervisningsmiljø. Etterpå kan det med fordel lages en oppfølgende undersøkelse og dermed innhente en evaluering på om tiltakene har den ønskede effekten.

 

Antall spørsmål

Det er viktig å overveie, hvordan man begrenser antallet spørsmål og setter fokus på det som skal kartlegges i trivselsundersøkelsen. Det er imidlertid viktig å fortsatt stille spørsmål for at undersøkelsen skal være tilstrekkelig og avdekke noen problemer. Vi (Skolevisioner) har erfart at barn og unge kan miste lysten til å besvare en trivselsundersøkelse når den blir for lang. Vi anbefaler derfor at en undersøkelse maksimalt inneholder 20 spørsmål til de yngste og 35 spørsmål til de eldre deltakerne.

 

Innhold – Spørsmål i undersøkelsen

Det kan opprettes undersøkelser med spørsmål hentet både fra spørsmålsbiblioteket, redigerte spørsmål fra spørsmålsbiblioteket og brukeren kan formulere egne spørsmål. En undersøkelse kan derfor bestå av:

  • Undersøkelsesområder med tilhørende spørsmål, som er alderstilpasset og klar til bruk.
  • Velge spørsmål og sette sammen etter behov fra de eksisterende spørsmålene
  • Brukere kan opprette spørsmål med egne formuleringer (spørsmål som formuleres direkte til den aktuelle konteksten for deltakerne)

Etiske hensyn og vern om deltakernes persondatasikkerhet

Under e-læringen om GDPR beskrives etiske retningslinjer for spørsmål som formuleres i Klassetrivsel, både spørsmål formulert av Skolevisioner, andre tilbydere og spørsmålene brukerne selv formulerer. Utover dette finner man blogginnlegg, som omhandler etikk og GDPR på bloggen vår, og vi anbefaler alle som bruker Klassetrivsel til å lese disse tekstene.

Be aldri deltakerne om å utlevere hverandre for noe negativt. Undersøkelser i Klassetrivsel bør til enhver tid omhandle deltakerens egen opplevelse av situasjonen og forholde seg til at det er et uttrykk for deltakerens opplevelse akkurat her og nå. De fleste deltakere ønsker å bidra når de føler seg trygge, og at det handler om deres egen opplevelse.