Innholdskopiering – Veiledning

Denne veiledningen beskriver hvordan du som bruker av Klassetrivsel har mulighet til å kopiere innholdet av en undersøkelse eller et spørsmål du tidligere har opprettet.

Det er små forskjeller i hva du kan kopiere avhengig av din brukerrolle i Klassetrivsel. Alt vil fremgå av veiledningen nedenfor. Hvis du mangler rettigheter, kan du henvende deg til din enhetsadministrator.

 

Hva kopieres?

Når du kopierer innhold, kopierer du nettopp bare innholdet. Det er altså ikke mulig å kopiere deltakergrupper eller deltakere. Du skal altså derfor, som ved opprettelse av en ny undersøkelse, legge til de deltakerne du ønsker skal delta i undersøkelsen.

Kopiering av en hel undersøkelse:

Du kan kopiere en undersøkelse uansett om den er avsluttet, i gang eller ennå ikke utgitt.

 

Slik kopierer du innholdet fra en undersøkelse:

På siden UNDERSØKELSER lokaliserer du den undersøkelsen du ønsker å kopiere. Trykk på de tre prikkene

2. Velg Kopier 

3. Gi undersøkelsen et navn 

4. Trykk på OK

5. Nå er undersøkelsen kopiert, og du kan finne den på listen på fanen undersøkelser.

Kopiering av et spørsmål i en undersøkelse:

Du kan kopiere spørsmål i en undersøkelse. Dette er relevant for deg som har satt sammen dine egne svarmuligheter som du ønsker å bruke til forskjellige spørsmål. Du kan altså kopiere en spørsmålstype med det sett svarmuligheter du ønsker å gjenbruke. Dette gjelder for Basisbruker++

 

Slik kopierer du et spørsmål:

  1. Velg den undersøkelsen som du vil arbeide med
  2. Finn det spørsmålet du ønsker å kopiere
  3. Trykk på de tre prikkene ved siden av spørsmålet

4. Trykk på Kopier

5. Skriv spørsmålet du ønsker å stille deltakerne i feltet i vinduet og trykk på OK

Spørsmålet er nå opprettet, og du kan finne det i din spørsmålspakke i undersøkelsen.

Hvilke begrensninger er det?

Det kan være enkelte tilfeller hvor du ikke kan kopiere en undersøkelse. Dette forekommer hvis undersøkelsene du gjerne vil kopiere, inneholder spørsmålstyper som din brukerrolle ikke har rettighet til å opprette.

  1. Hvis du har brukerrollen Basisbruker++, vil du kunne kopiere alle de undersøkelsene og spørsmålene som er tilgjengelige for deg.
  2. Hvis du er Basisbruker+ kan du kopiere undersøkelser som utelukkende inneholder spørsmål fra spørsmålsbiblioteket. Du kan ikke kopiere på spørsmålsnivå.
  3. Hvis du er Basisbruker, har du ikke rettighet til å kopiere undersøkelser eller spørsmål.

 

Eksempel: En kollega med rollen Basisbruker++ har delt en undersøkelse med deg, som inneholder spørsmål som din kollega har skrevet selv. Du vil gjerne kopiere undersøkelsen slik at du kan gjennomføre den i din egen klasse. Du har selv rollen Basisbruker+, og derfor får du en feilmelding om at du mangler rettigheter. Dette er riktig, og du kan IKKE kopiere din kollegas undersøkelse. Hvis du vil bruke kollegaens undersøkelse, må du enten be kollegaen opprette den for deg og dele den med deg, eller du må be enhetsadministratoren om å tildele deg brukerrollen Basisbruker++.