Låse opp en bruker som har tastet inn koden sin feil for mange ganger.

 

Hvis institusjonen din ikke bruker Feide (NO), er dette en veiledning til hva du kan gjøre hvis brukeren din har blitt låst.

Hvis en bruker er låst etter for mange mislykkede påloggingsforsøk, kan brukeren låses opp manuelt av enhetsadministratoren på enheten.

Her kan du lese hvordan enhetsadministratoren låser opp en bruker.

  1. Logg på Klassetrivsel

2. Gå til administrasjonsfanen og velg underfanen BRUKERE

3. Søk etter brukeren å låse opp. Du kan også velge bruker fra listen. Hvis brukeren er låst, vises en rød hengelås ved siden av brukerens navn

4. Trykk på de tre punktene (..) for å redigere brukeren. Et slidevindu åpnes

5. Trykk på den røde knappen i vinduet med påskriften «LÅS OPP»

6. Trykk på LAGRE

 

7. Brukeren er nå låst opp. Hvis passordet legges inn feil tre ganger på rad, blir brukerens konto låst igjen.