Lyntoget – sosiale leker

av

Lyntoget er en sosial lek som kan brukes til å øve samarbeide. Forslag til alderstrinn: 8.-10. klasse.

Lyntoget (Sosiale leker)

Klassetrinn: 8.-10. klasse
Varighet: 20-30 minutter
Utstyr: En stabil stol til hver deltaker
Kompetanseutvikling: Samarbeide
Antall elever: 7-10 elever pr. gruppe

 

Beskrivelse

Alle elevene skal ha hver sin stol. Stolene plasseres på en lang rekke. Elevene står på stolene. Læreren gir startsignal. Elevene skal da flytte seg fremover på stolene, så den bakerste stolen blir ledig. Den ledige stolen skal løftes av elevene, sendes frem i rekken og plasseres først. Elevene flytter seg igjen fremover osv. Den gruppe som først når i mål, vinner. Banen bør være ca. 20 meter lang, så det er lettest å gjennomføre leken ute på gangen.

 

Variasjon

Det kan dannes mange former for grupper, f.eks. jentene mot guttene, blandede grupper, en stor (antallet elever) gruppe mot en liten gruppe.