Den blinde slangen – sosiale leker

av

Den blinde slangen er en sosial lek som kan brukes til å øve samarbeide og kommunikasjon uten å kunne si eller se noe. Foreslått alderstrinn: 5.-10. klasse.

Den blinde slangen

Klassetrinn: 5.-10. klasse
Varighet: 15-30 minutter
Utstyr: Et bind for øynene til hver deltaker
Kompetanseutvikling: Samarbeide, kommunikasjon (hvordan kommuniserer man uten ord og øyne)
Antall elever: En hel klasse

 

Beskrivelse

Gruppen står samlet med bind for øynene. Læreren instruerer dem om, at de ikke må snakke sammen. Deretter får de vite, at de skal stille seg i en rekke etter høyde. Når gruppen har løst oppgaven, må de naturligvis snakke igjen.

Variasjon

Man kan også stille seg etter skostørrelse, gutt-jente, lengde på hår etc.