Ape etter – sosiale leker

av

Ape etter er en sosial lek hvor alle elevene skal bli sett og øve på å tørre vise seg i gruppen. Elevene lærer hverandres navn og øver på å konsentrere seg.

Ape etter (Sosiale leker)

Klassetrinn: 1.-10. klasse
Antall elever: Hele klassen
Varighet: 20-40 minutter
Utstyr: Ingen
Kompetanseutvikling: I leken skal alle elevene bli sett, øve på å tørre vise seg i gruppen. Elevene lærer hverandres navn og øver på å konsentrere seg.

 

Beskrivelse:

Hele klassen står i ring. Læreren sier en elevs navn, f.eks. Helene. Alle elevene sier Helene. Helene gjør en handling, f.eks. svinger rundt. Alle elevene aper etter og gjør det samme som Helene. Så sier læreren et annet navn … Når alle elevene er ropt opp, kan man prøve en omgang hvor elevene utfører handlingen uten at den oppropte eleven viser handlingen først.

 

Variasjon:

Elevene kan bytte plass i ringen.