Alle veier fører til Rom – sosiale leker

av

«Alle veier fører til Rom» er et gruppedynamisk eksperiment. Leken øver elevene gradvis i å avstemme valg av retning etter de øvrige elevene.

Alle veier fører til Rom (Sosiale leker)

Klassetrinn: 4.-10. klasse
Antall elever: Hele klassen
Varighet: 15 minutter
Utstyr: Ingen
Kompetanseutvikling: Ved gjentakelse av leken avstemmer elevene gradvis deres egne retningsvalg etter de andre elever. Gruppedynamisk eksperiment.

 

Beskrivelse:

Et helst tomt stort lokale velges, f.eks. en gymnastikksal. Elevene blir bedt om å stå det sted de synes er best i rommet. Læreren forteller, at alle elevene har ti skritt i alt de kan bruke. Elevene skal nå ved hjelp av de ti skritt komme så tett på hverandre som mulig. De skal helst møtes i ett punkt.

Når læreren kommanderer ett antall skritt, skal elevene gå det antall skritt i nesens retning. Deretter må elevene gjerne snu seg i en ny retning. Læreren kommanderer igjen, f.eks. tre skritt. Deretter velger elevene igjen en ny retning. Lærerens neste kommando kan f.eks. være fem skritt. Når leken er over, kan de diskuteres hvordan elevene neste gang kan få et bedre resultat.

 

Variasjon:

Antallet skritt kan varieres, f.eks. 20 skritt.