INFORMASJON OM Å LEGGE TIL DELTAKERLISTER OG BILDER PÅ DELTAKERE I KLASSETRIVSEL

Her er en veiledning til hvordan deltakerlister opprettes i Klassetrivsel. Skal du legge til bilder kan du lese nederst på siden her. I denne veiledningen vil vi gjennomgå hvordan du tilføyer deltakere i Klassetrivsel og hvordan du tilføyer bilder til deltakerne etter at de er lastet opp.

Opplasting av deltakere for enheten din (enhetsadministrator)

OBS: For å kunne laste opp deltagerlister i Klassetrivsel må du ha Klassetrivselrollen Enhedsadministrator. Hvis du ikke selv er enhetsadministrator, kan du logge inn på Klassetrivsel og gå inn under din Administrasjon i den øverste menylinjen. Her kan du se, hvem som har rollen som enhetsadministrator for enheten din.

Vi taler dansk i videoen

Opplasting av deltakere for enheten din (enhetsadministrator)

Dette kan gjøres ved å fylle ut en excel-mal (funnet i Klassestrivsel) eller ved å legge inn deltakerne direkte i Klassetrivsel. Følg disse instruksjonene hvis du bruker Google Regneark Informasjon om deltakere (kjønn, alder, navn, tilhørighet, osv) skal først fylles inn i Klassetrivsel, før deltakergrupper deretter kan opprettes til en undersøkelse. Med excel-mal (anbefales av Skolevisioner):

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Gå til «Administrasjon» øverst i Klassetrivsel
 3. Gå til fanen DELTAKERE
 4. Trykk på hente-ikonet («importer deltakere»)

5. Trykk på HENT MAL – En excel-fil lastes ned

6. Fyll ut excel-arket:

 • Åpne excel-filen
 • fyll inn deltakernes informasjon i filen – hvis det er feil i overskriftene kan du bare endre disse ved å korrigere dem
 • ID: BENYT FeideID
  • Til barnehager: kolonnen «Årgang» fylles ut med institusjonens navn OG kolonnen «Klasse» barnets avdeling.

7. Når alle deltakerne for enheten er fylt inn i excel-arket, lagres dokumentet i filtypen CSV UTF-8 (komma separert) (*.CSV) og lastes opp i Klassetrivsel ved å dra det inn i «Importer deltakere» under fanen DELTAKERE – samme sted som malen ble lastet ned fra. Du kan også laste opp filen ved å finne den gjennom datamaskinens banesystem.

 • Kontroller at alle deltakerne er med på listen. Hvis du får melding om feil må du rette dem i excel-filen og laste opp filen på nytt.

8. Trykk på «IMPORTER DELTAKERE» Nå er deltakerne for enheten din på plass Hvis du har problemer med å laste opp excel-filen kan det eventuelt skyldes filformatet på EXCEL-filen. Les mer om riktig filformat her.Les mer om riktig filformat her excel-filen. I tillegg varsler Klassetrivsel deg hvis det er feil i noe av informasjonen som er angitt i Excel-filen.  

Opplasting av deltakere direkte i Klassetrivsel – uten excel-mal

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Gå til fanen Administrasjon
 3. Velg undermenyen DELTAKERE
 4. Trykk på OPPRETT DELTAKER
 5. Fyll ut feltene med deltakerens opplysninger
 6. Trykk på OPPRETT

Deltakeren er nå opprettet i Klassetrivsel. I første omgang er deltakeren synlig over deltakergruppene. Dette er for å gi deg et overblikk over om de registrerte opplysningene er riktige. Når siden oppdateres flyttes de registrerte deltakerne ned i sine respektive deltakergrupper. Dette skjer automatisk.

Redigering av angitte/opplastede deltakere Hvis du trenger å redigere en deltaker, gjør du følgende:

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Gå til fanen Administrasjon
 3. Velg undermenyen DELTAKERE
 4. Utvid deltakerlisten og finn deltakeren som skal redigeres.
 5. Trykk på de tre prikkene «…» til høyre for deltakerens navn
 6. Trykk på «REDIGER»
 7. I slide-vinduet som åpnes har du mulighet til å endre deltakerens opplysninger
 8. Trykk på LAGRE

Bilder av deltakerne (Enhetsadministrator)

Vi taler dansk i videoen

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Gå til «Administrasjon» øverst i Klassetrivsel
 3. Gå til fanen DELTAKERE
 4. Ved siden av hver «deltakergruppe» er det en nedtrekksmeny-pil. Klikk på den.
 5. Klikk på spørsmålet og finn bildet som skal lastes opp. Du kan også dra bildene på plass ved deltakerne

OBS vedrørende Distribuerbare undersøkelser: I Distribuerbare undersøkelser er det forhåndsinnstilt at det skal vises bilder av deltakerne. Derfor er det behov for å ha bilder av deltakerne. Det er mulig å slå av visning av bilder på deltakergrupper ved å trykke på de tre prikkene (…) til høyre for navnet på deltakergruppen. Velg «REDIGER» og fjern markering i «Skal benytte deltakerbilder».

Slik oppdateres og vedlikeholdes deltakerlister i Klassetrivsel

Når du skal oppdatere deltakerlistene i Klassetrivsel ved manuelt vedlikehold av deltakerlister, må du følge denne fremgangsmetoden.


I Klassetrivsel

 1.  Logg inn på Klassetrivsel
 2.  Gå til administrasjonsfanen i øverste menylinje
 3. Velg undermeny DELTAKERE
 4. Velg eksportfunksjonen

5. Lag en eksportfil av deltakerne som på forhånd ligger i Klassetrivsel ved å trykke på EKSPORTÈR NY DELTAKERLISTE

6. En eksportfil genereres med dato for opprettelsen av eksportfilen

  • Eksportfilen som genereres ved eksport, kan du laste ned ved å klikke på den. Filen inneholder alle elevene som lå i Klassetrivsel, da filen ble generert

7. Åpne filen

I Excel:

 

 1. Når du åpner filen i EXCEL vil du se alle elevene usortert. Start derfor med å først sortere regnearket etter ID. Se bort fra feilskrevne bokstaver. Dette rettes i Klassetrivsel
  • Gå til sortering i EXCEL
  • Velg brukerdefinert sortering
  • Sorter på ID og trykk OK

2. Når regnearket er sortert, skal du notere den højeste ID-en, som er brukt (OBS: Du kan IKKE gjenbruke ID’er til elever du ønsker å legge til – hvis ID’er gjenbrukes overskrives tidligere elever med den samme ID-en. Derfor må du notere den høyeste ID-en, så du er sikker på at den ikke blir brukt på nytt.

  • ID-ene består av den valgte ID-en som ble lastet inn i Klassetrivsel OG en automatisk generert ID-kode lagt til elevens ID. Den automatisk tilføyde delen av elevens ID kan du se bort fra. Den benyttes kun av Klassetrivsel. Derfor ser ID-ene dine i eksportfilen annerledes ut enn da du først lastet dem inn.

3. Slett nå alle klassene som IKKE skal lastes inn igjen 4. Opprykking av klassene skjer med «søk og erstatt»-funksjonen i EXCEL

  • Start med å erstatte 9. klasse og endre den til 10. klasse (hvis du har 10. klasse)
  • Husk: Hvis du har 10. klasse: Når 1. klasse skal flyttes må du skrive BÅDE 1 OG punktum for ikke å berøre 10. klasse også.

5. Føy til den nye klassen i regnearket nå. Skriv inn deltakerne f.eks nederst på regnearket. Husk å bruke unike ID-er (benyt FeideID). Her kan du referere til den høyeste ID-en som har blitt brukt og som du noterte i begynnelsen av denne prosessen. Den første eleven du føyer til elevlisten, skal ha en ID, som er høyere enn den du noterte. 6. LAGRE SOM CSV UTF-8 og følg instruksjonene for import av ny deltakerliste i Klassetrivsel nedenfor

I Klassetrivsel:

Før du laster inn den nye deltakerlisten, må du OGSÅ slette deltakerne i Klassetrivsel som ikke lenger skal være med i klassene. Dette gjelder både for hele klasser og for enkelte deltakere, som f.eks har byttet skole.  

 1. Gå til administrasjonsfanen i øverste menylinje
 2. Velg undermenyen DELTAKERE
 3. SLETTING AV EN HEL KLASSE:
  • Trykk på de 3 prikkene til høyre for klassens navn.
  • Trykk på Slett

4. SLETTING AV ENKELTE DELTAKERE: Utvid klassen ved å trykke på pilen til høyre i linjen med klassen deltakeren gikk i

  • Trykk på de tre prikkene ved siden av deltakeren du ønsker å slette
  • Trykk på Slett

OBS: Sletting må gjøres før du importerer din nye deltakerliste. Dersom sletting ikke foretas vil det oppstå feil i deltakerlisten etter import.

5. Trykk på “Importer deltakere”

6. Velg din EXCEL-fil (HUSK: filformatet SKAL være csv.UTF-8) og dra og slipp den i opplastingsfeltet.

Nå er deltakerlistene dine oppdatert. Sjekk om alle deltakere er plassert riktig.