Har du problemer med å laste opp deltaker- / brukerlister?

Her er en guide om hvordan du kan unngå det vanligste problemet. Du må lagre filen under filtypen CSV UTF-8 (kommaadskilt) (* .csv)

Når du har lastet ned og fylt ut malen fra Klassetrivsel, gjør du følgende for å lagre i riktig format i Excel:

I excel:

Velg «filer»
Trykk på «Lagre som»

3. CSV UTF-8 (kommaadskilt) (* .csv)

4. Trykk lagre

MERKNAD: Når du laster opp brukerlister: unngå å bruke æ, ø, å i brukernavn.