Har du problemer med å laste opp deltaker- eller brukerlister?

Her er en veiledning for hvordan du kan unngå det vanligste problemet. Du må lagre filen under filtypen CSV UTF-8 (kommaseparert) (* .csv)

Når du har lastet ned og fylt ut malen fra Klassetrivsel, gjør du følgende for å lagre i riktig format i Excel:

I excel:

  1. Velg «filer»
  2. Trykk på «Lagre som»

3. CSV UTF-8 (kommaseparert) (* .csv)

4. Tryk lagre:

MERKNAD: Når du laster opp brukerlister: unngå å bruke æ, ø, å i brukernavn.