Fane «INNSTILLINGER»

På fanen «INNSTILLINGER» administreres overordnede innstillinger på undersøkelsen. I «INNSTILLINGER» kan brukere med adgang til administrasjon på undersøkelsen, redigere elementer, som er gjeldende for hele undersøkelsen.

Deltakerkommentarfelt

Formålet for deltakerkommentarfelt er å gi deltakeren mulighet for å utdype besvarelsen med supplerende opplysninger, som er viktige for deltakeren, til spørsmålet. Om dette feltet er tilgjengelig eller ikke, avhenger av hvilke beslutninger, som er tatt av enhetseier eller ledelsen på den enkelte enheten (du kan lese mer om dette i e-læringen om «Administrasjon»).

Hvis bruk av deltakerkommentarfelt er satt til «Valgfritt» av enhetseier/ledelsen, krever det de samme vurderinger rundt, hvorvidt deltakeren kan komme med opplysninger, som er beskyttet av persondatasikkerheten (f.eks. sykdom eller kriminalitet), som det fordres i alle formuleringer av spørsmål.

Deltakernes kommentarfelt brukes av deltakerne til å komme med supplerende og utdypende forklaringer til besvarelsen. Hvis feltet er tilgjengelig i en undersøkelse, vil det alltid være valgfritt for deltakeren, om de skriver noe i feltet eller ikke.

Klassetrivsel anbefaler: På bakgrunn av erfaringer mener vi, at deltakerne skal ha mulighet for å supplere sine svar til f.eks sosiogramspørsmål ved å utdype i et kommentarfelt. Den informasjonen deltakerne supplerer med, setter brukeren i stand til å hjelpe deltakeren på beste vis.

Innstilling av deltakerkommentarfeltet

Bruk av deltakerkommentarfelt stilles inn på hele undersøkelsen under menypunktet innstillinger, og deretter på hver enkelt spørsmålspakke og på hvert enkelt spørsmål. Hvis brukeren ikke kan velge, skyldes denne beslutningen enhetseieren / ledelsen, eller brukeren har ikke tilgang til å endre innstillingene.

Se også denne videoen om innstillinger:

*Vi snakker dansk i videoen

Det er tre mulige innstillinger:

 • «ALLTID»: Kommentarfeltet er alltid tilgjengelig og kan ikke settes til
 • «ALDRI»: Kommentarfeltet er aldri tilgjengelig og kan ikke settes til
 • «VALGFRITT»: Kommentarfeltet er tilgjengelig og kan til- eller bortvelges

Valgene «Alltid» og «Aldri» overstyrer de underliggende nivåene og deltakerkommentarfelt kan ikke føyes til eller velges bort på spørsmålspakker eller spørsmål.

Valget «Valgfritt» gjør det mulig å velge om deltakerkommentarfeltet skal være tilgjengelig på hhv. spørsmålspakker eller spørsmål.

Les mer om å stille inn deltakerkommentarfelt på spørsmålspakker og spørsmål, i e-læringen om «Fanen innhold fra opprettelse til utgivelse» under overskriften «Innstilling på spørsmålspakke når deltakerkommentarfelt er valgfritt».

Bilder av deltakerne

På deltakergrupper hvor enhetsadministratoren har tilføyd bilder av deltakerne, kan bilder av deltakerne anvendes der. Disse vises for deltakerne, når de besvarer sosiogram-spørsmål.

Bruk bilder av deltakerne i undersøkelsen:

 

Først skal bruk av deltakerbilder aktiveres:

 1. Velg fanen «INNSTILLINGER»
 2. Sett kryss siden av «BENYTT DELTAKERBILDER»

Deretter aktiveres deltakerbildene på den eller de deltakergruppene hvor bildene skal vises

 1. Velg fanen «DELTAKERE»
 2. Trykk enten på knappen «OPPRETT DELTAKERGRUPPE» for å opprette ny deltakergruppe

ELLER

 

 1. Velg deltakergruppen hvor det skal benyttes deltakerbilder og trykk på knappen «REDIGER»
  • Gjelder for begge: Kryss i «BENYTT DELTAKERBILDER» = bilder av deltakerne vises på sosiogramspørsmål

Mulighet for opplesning

For å benytte opplesning for deltakerne når de svarer på trivselsundersøkelsen, må den aktiveres på undersøkelsen.

 

Bruk opplesning for deltakerne i undersøkelsen:

 

Først skal muligheten for å benytte opplesning aktiveres:

 1. Velg fanen «INNSTILLINGER»
 2. Sett kryss siden av «BENYTT OPPLESNING»