Veiledning til anonyme undersøkelser

En anonym undersøkelse opprettes i stor grad på samme måte som en alminnelig undersøkelse, men med et par små endringer.

Vi anbefaler at du gjennomgår e-læringen vår for opprettelse av en normal undersøkelse, før du fortsetter med gjennomgangen av anonyme undersøkelser. Finn en utførlig veiledning her https://klassetrivsel.no/project/undersoekelsen-fra-opprettelse-til-utgivelse/ eller se vår quickguide her: https://klassetrivsel.no/project/quick-guide-fra-opprettelse-til-publisert-undersoekelse/

Denne veiledningen viser deg hvordan du oppretter en anonym undersøkelse. Vi fokuserer på hvordan du sikrer at undersøkelsen gjøres anonym, og hvordan du tilknytter anonyme deltakere.

Opprette en anonym undersøkelse

 1. Logg inn på Klassetrivsel
 2. Klikk på OPPRETT NY
 3. Velg mellom alminnelige undersøkelser eller undersøkelser med segmenter.
  • Husk å krysse av boksen ved siden av «Opprett som anonym undersøkelse»

4. Gi undersøkelsen et navn og skriv inn formålsteksten

5. På fanen INNHOLD tilføyes (etter samme prinsipp som en alminnelig undersøkelse):

 • Introduksjonstekst til deltakerne
 • Spørsmål (sosiogramspørsmål er ikke tilgjengelige i en anonym undersøkelse)

Fanen Deltakere

Fanen deltakere er en smule annerledes ved anonyme undersøkelser. Prosessen med å tilføye deltakere, er som ved en alminnelig undersøkelse, men der deltakerne er navngitte i en alminnelig undersøkelse, er det ingen navn tilgjengelige ved en anonym undersøkelse.

 

 1. Gå til fanen Deltakere
 2. Opprett en deltakergruppe og gi den navn, så den passer til din deltakergruppe
 3. Føy til deltakere i deltakergruppen ved å klikke på «TILFØY DELTAKERE»
Tilføy deltakere til ANONYME UNDERSØKELSER

 

 

 

 • I første slide-vindu kan du velge å føye til en hel årsklasse. Hvis dette gjøres, vil antall deltakere i undersøkelsen som er i den årgangen, bli lagt til. Deltakerne som tilføyes vil være helt anonyme, selv om en hel årsklasse eller en enkelt klasse velges.
 • Trykk på pilen siden av den årsklassen du vil vise
 • På neste slide-vindu kan du velge en klasse i den valgte årsklassen. Marker klassen ved å krysse av og trykk «TILFØY»

 

Du har nå tilføyd det antallet deltakere, som er i den valgte klassen.

 

Har du bruk for færre deltakere enn det er i en klasse, skal du gjøre som beskrevet ovenfor og deretter slette deltakere, inntil du har det antallet du skal benytte. I følgende avsnitt vises hvordan du sletter deltakere, såfremt du har behov for det.

Slik slettes unødvendige deltakere i en anonym undersøkelse

 1. Gå til fanen DELTAKERE
 2. Velg deltakergruppen som du ønsker å slette deltakere i. Trykk på pilen til høyre i segmentet slik at deltakergruppen utvides
 3. Trykk på de tre prikkene ved siden av deltaker(ne) du ønsker å slette

4. Klikk på «SLETT»

5. Godkjenn ved å trykke «OK»

6. Fortsett med å slette deltakere inntil du har det ønskede antallet.

Utgi en anonym undersøkelse

 

Når du er fornøyd med innhold og deltakerantall i undersøkelsen din, utgir du undersøkelsen med samme prosedyre som en alminnelig undersøkelse.

 

HUSK: når en undersøkelse er utgitt kan du ikke lenger føye til deltakere eller redigere innholdet i undersøkelsen.

Deltakernøkler.

 

Deltakernøklene i en anonym undersøkelse skiller seg ut en smule fra deltakernøklene i en alminnelig undersøkelse. Forskjellen består i at det ikke er navngitte deltakere i den. Det genereres et antall nøkler, tilsvarende det antallet deltakere som du føyde til innen utgivelse av undersøkelsen.

 

Finn nøklene:

 1. Velg undersøkelsen du ønsker å hente nøkler til
 2. På fanen DELTAKERE kan du velge deltakergruppen du ønsker å hente nøkler for

 

Deltagernøkler anonym undersøkelse

3. Deltakernøklene ser slik ut:

Deltagernøkler udprint av nøkler

Som det fremgår av ovenstående, er det ikke mulig å knytte deltakernøkkelen til en navngitt deltaker, og derfor er resultatene av undersøkelsen helt anonyme. Deltakerne logger inn med nøkkelen ved å bruke URL-en til høyre for nøkkelen.

Fanen RESULTATER

Resultater for en anonym undersøkelse fås som ved en vanlig undersøkelse. Finn veiledningen i quickguiden vår og/eller i avsnittet om resultater i vår komplette e-læring.

 

Det er imidlertid verdt å nevne, at det i resultatene for en undersøkelse er mulig å følge en anonym deltakers fulle besvarelse. Det er altså mulig å følge «deltaker 3» og dennes svar i gjennom resultatene. Selv om dette er mulig, er alle deltakere selvfølgelig fortsatt anonyme.