”Utgi undersøkelse”

«Når undersøkelsen publiseres, gjennomgår den en siste sjekk, hvor brukeren har muligheten til å forsikre seg om at alt er på plass i undersøkelsen. Dette er en ekstra sikkerhet og hjelp, da det ikke er mulig å angre når undersøkelsen først er publisert. Det indikeres at både undersøkelsens «INNHOLD» (formåltekst, introduksjonstekst til deltakere, spørsmål osv.) og «DELTAKERE» er på plass. Når undersøkelsen er publisert, kan det ikke gjøres korrigeringer, legges til flere spørsmål eller flere deltakere.»

Publiser undersøkelse trinn for trinn

Når undersøkelsen er klar for publisering, gjennomgås undersøkelsen en ekstra gang:

1. Åpne undersøkelsen som skal publiseres.
2. Trykk på knappen «PUBLISER» (plassert øverst til høyre når du er inne på undersøkelsen).
3. Bekreft at «INNHOLD» og «DELTAKERE» for undersøkelsen er som de skal være.
4. Sett en hake/merking for å bekrefte.
5. Trykk på knappen «PUBLISER UNDERSØKELSE».

Undersøgelsens tilstand ændres efter udgivelse til ”I GANG”. Vær opmærksom på, at en undersøgelse skal deles på ny efter at den er udgivet. Læs mere om undersøgelser, der er ”I GANG” i e-learning om ”Gennemfør undersøgelsen-deltagerne besvarer”.