Deltakerne svarer – undersøkelsen er ”I GANG” – FORELDREUNDERSØKELSER

OBS: Veiledningen her er ment for foreldreundersøkelser. Fremgangsmåten for foreldreundersøkelser er den samme som for ordinære Klassetrivselundersøkelser med elevene som deltakere. I foreldreundersøkelser er det bare elevenes foreldre som er deltakerne.

Etter at en trivselundersøkelse er publisert, er den åpen for at deltakerne kan svare på undersøkelsen. Resultatene blir tilgjengelige når enten deltakergruppen eller undersøkelsen er avsluttet. I denne e-læringen beskrives fanene som er tilgjengelige når undersøkelsen er i gang, og hvordan man ivaretar deltakernes persondatasikkerhet mens de svarer på undersøkelsen.

 

Tilgjengelige faner når en undersøkelse pågår

Etter at en trivselsundersøkelse er utgitt, er nedenstående faner synlige. Fanene gjennomgås i følgende:

Fanen «STATUS» når undersøkelsen er i gang

Under «STATUS» kan brukerne følge fremdriften i undersøkelsen (dvs. hvor mange deltakere som har besvart), og finne en snarvei til å hente deltakernes éngangsnøkler.

 

Fremdrift

Fremdriften i undersøkelsen vises i prosent etter hvor mange deltakere, som har besvart.

Avslutning av en undersøkelse eller deltakergruppe

Når deltakerne har besvart trivselsundersøkelsen, avsluttes enten hele undersøkelsen eller en deltakergruppe. Da lukkes det for flere deltakerbesvarelser, enten for hele undersøkelsen eller for den enkelte deltakergruppen. Både en stengt undersøkelse og deltakergruppe kan gjenåpnes. Skal en deltakergruppe gjenåpnes, må undersøkelsen være i gang. Vær oppmerksom på at dette endrer det samlede resultatet.

Avslutt undersøkelsen

 1. Velg fanen «STATUS»
 2. Trykk «AVSLUTT UNDERSØKELSE» ved siden av «HELE UNDERSØKELSEN»
 3. Hele undersøkelsen og alle deltakergruppe(ne) lukkes

Hele undersøkelsen er avsluttet og ingen deltakergrupper har tilgang til å besvare undersøkelsen.

Avslutt en deltakergruppe

 1. Velg fanen «STATUS»
 2. Trykk «AVSLUTT GRUPPE» ved siden av deltakergruppen som skal avsluttes

 

Deltakergruppen er nå avsluttet, og deltakere i den aktuelle deltakergruppen har ikke lenger adgang til å besvare undersøkelsen. Øvrige deltakergrupper i undersøkelsen er fortsatt åpne for besvarelser.

Gjenåpne undersøkelsen

Hvis du trenger å gjenåpne en undersøkelse gjør du følgende:

 1. Velg fanen «STATUS»
 2. Trykk på «GJENÅPNE UNDERSØKELSE»
 3. Velg den (de) relevante deltakergruppe(ne), du vil gjenåpne

 

Gjenåpne relevant deltakergruppe

Når du har gjenåpnet undersøkelsen, velger du den(de) relevante deltakergruppe(ne), som du ønsker at gjenåpne og trykker på knappen «GJENÅPNE DELTAKERGRUPPE»

 1. Del relevante undersøkelser som skal være gjenåpnet, som beskrevet ovenfor
 2. Velg fanen «STATUS»
 3. Trykk på «GJENÅPNE DELTAKERGRUPPE» ved siden av deltakergruppen som skal gjenåpnes

 

Fanen «INNHOLD» når undersøkelsen pågår

Under fanen «INNHOLD» ser du hvilke spørsmålspakker og spørsmål, som er med i undersøkelsen. Tekstene «FORMÅL», «INTROTEKST TIL DELTAKERNE» og «AVSLUTNING» er også tilgjengelige her.

Fanen «DELTAKERE» når undersøkelsen pågår

På fanen deltakere vises en oversikt over hvilke deltakergrupper og deltakere som er med i undersøkelsen. Her kan man hente éngangsnøkler og den enkelte deltakerens besvarelse kan nullstilles.

OBS: Husk at elevenes navn representerer deres foresatte.

Foresatte/foreldre logger inn via Feide.

 

 

Fanen «DELING» når undersøkelsen er pågår

Deling av undersøkelser som pågår eller er avsluttet, er beskrevet i e-læringen om «Deling av undersøkelser som er igang eller er avsluttet».

Fanen «RESULTATER» når undersøkelsen pågår

Fanen Resultater er markert med en hengelås inntil undersøkelsen eller en deltakergruppe er avsluttet og det blir mulighet for å hente resultater.

Du finner mer om å lese resultater fra deltakernes besvarelser i e-læringen under avsnittet «Undersøkelsen er stengt – resultater».