Deltaker pålogging

På siden deltakerinnlogging skriver deltakerne sin éngangsnøkkel for å logge inn på undersøkelsen. Deltakerinnloggingssiden finner du ved å klikke på knappen «Deltakerinnlogging» på samme side som brukerne/lærerne logger inn.

Se hvor eleverne logger sig på i videoen

*Vi snakker dansk i videoen

Introduksjonstekst til deltakerne

Her leser deltakerne formålet, med hvorfor de skal besvare undersøkelsen, og hva den skal anvendes til. Introduksjonsteksten skal språklig tilpasses deltakernes aldersnivå. Det er alltid mulig for deltakerne å få lest introduksjonsteksten høyt.

Hvordan introduksjonsteksten til deltakerne formuleres, er beskrevet i e-læringen GDPR-personvern.

Fritekst

Et fritekstspørsmål er et spørsmål, hvor deltakeren selv skal formulere svaret.

Fritekstspørsmål kan gi verdifull viten om deltakernes tanker om og bidrag til fremadrettede forandringer. Formuleringen av et fritekstspørsmål krever overveielser rundt, hvorvidt deltakeren kan komme med opplysninger, som er beskyttet av persondatasikkerhet (f.eks. sykdom eller kriminalitet). Fritekstspørsmål er i Klassetrivsel anbefalt til å kun samle inn deltakerens forslag og idéer til fremadrettede tiltak.

Multi- og enkeltvalgspørsmål

I valgmulighetsspørsmål gir deltakeren uttrykk for sin egen opplevelse ut ifra valgte utsagn blant valgmulighetene.

Et valgmulighetsspørsmål består av teksten i spørsmålet, og det antall valgmuligheter som er relevant å velge mellom for deltakeren. Valgmulighetsspørsmål er delt inn i to typer:

    • «MULTIVALG»: hvor deltakeren kan velge ett eller flere utsagn som besvarelse
    • «ENKELTVALG»: hvor deltakeren kun kan velge ett av flere utsagn som besvarelse

Sosiogramspørsmål:

Sosiogramspørsmål undersøker deltakernes innbyrdes relasjoner. Sosiometriske spørsmål gir overblikk over, hvordan deltakerne velger hverandre i det enkelte sosiogramspørsmålets kontekst. For å undersøke hvordan deltakerne velger hverandre i ulike kontekster, anbefaler vi, å stille flere forskjellige sosiogramspørsmål, f.eks. både sosiale og faglige kontekster, gjerne i hver sine spørsmålspakker. Det viser tydelig, hvor mange og få ganger deltakerne velger hverandre i de forskjellige situasjonene. Sosiometriske undersøkelser er basert på forskning og gir innblikk i deltakernes innbyrdes hierarki, nære og ikke så nære relasjoner og hvem i gruppen som er i utkanten av nettverket.

Tabellspørsmål

I tabellspørsmål skal deltakerne fylle ut svar i en enkel tabell. Tabellspørsmål er en type fritekstspørsmål, hvor deltakeren selv skal formulere svaret. I et tabellspørsmål opprettes et skjema som deltakeren kan fylle ut med sin informasjon.

Avslutningssiden

Når deltakeren har besvart siste spørsmål, kommer de til avslutningsteksten.