Veiledning for sletting av bruker i Klassetrivsel

Dette er en veiledning for sletting av brukere i Klassetrivsel. For å kunne slette en bruker, må du ha rollen Enhetsadministrator (skole) eller rollen Installasjonsadministrator (kommune). Prosedyren er den samme, uavhengig av om du er Enhetsadministrator eller Installasjonsadministrator.

Når du sletter en bruker, fjerner du kun brukerens tilgang til systemet. Du sletter IKKE brukerens undersøkelser. Undersøkelsene vil fortsatt være tilgjengelige på institusjonen og kan bli funnet av en ansatt på skolen med rollen Superbruker.


Når du er logget inn i Klassetrivsel, gjør du følgende:


  1. Gå til fanen Administrasjon i øverste menylinje.
  2. På brukerfanen finner du brukeren som skal slettes.

*Vi snakker dansk i videoen

3. Start med at deaktivere brukeren. Hvis brukeren allerede er deaktivert, kan du hoppe til trinn 4.

  • Klik på de tre prikkene ved siden av brukerens navn.
  • Klikk på ‘Rediger’.
  • Merk av for ‘Deaktiver’.
  • Klikk ‘LAGRE’.»

4. Klikk på de tre prikkene ved siden av brukerens navn.

5. Velg SLETT

6. Nå blir du bedt om å skrive inn brukerens navn. Du må skrive det nøyaktig som det vises på listen. Dette er en sikkerhetstiltak for å unngå at du ved et uhell sletter feil bruker.

7. Nå er brukeren slettet og kan ikke lenger få tilgang til Klassetrivsel.