Veiledning til utskriftsfunksjon

Denne funksjonen gir muligheten til å skrive ut elev-, gruppe-, eller klasserapporter.

Utskriftsfunksjonen er ikke automatisk tilgjengelig, men en funksjon som den enkelte kommune må gi tillatelse til. På grunn av GDPR-lovgivningen kan ikke den enkelte skole koble til utskriftsfunksjonen, det må rettes en henvendelse til kommunen.

Er du ansatt på en privat skole, kan ledelsen på skolen rette henvendelsen til Klassetrivsel. Vi vil gjerne være behjelpelige ift utskriftsfunksjonen i Klassetrivsel.

Her følger en trinnvis veiledning til utskriftsfunksjon i Klassetrivsel.

Utskriftsfunksjon:

Undersøkelsen må være avsluttet før det blir mulig å skrive ut. Når du har avsluttet en undersøkelse, kan du få tilgang til fanen Resultater, hvorfra det er mulig å skrive ut rapporter.

Rapporten genereres som en pdf, som enten kan lagres eller skrives ut.

For å finne utskriftsfunksjonen må du velge en undersøkelse som er AVSLUTTET:

 

 1. Du trykker på UNDERSØKELSEN du ønsker å skrive ut. Du kan nå se STATUS over undersøkelsen.
Utskriftsfunksjon klassetrivsel
2. Trykk på fanen RESULTATER.

3. Nå kan du se DELTAKERGRUPPER og DELTAKERE.

Utskriftsfunksjon klassetrivsel

Når du skal SKRIVE UT for en GRUPPE:

 

 

 1. Trykk på SKRIVERIKONET på DELTAKERGRUPPEN.
2. Et slide-vindu åpnes: KONFIGURÉR RAPPORT.

3. Velg om NAVN og DETALJER for hver elev skal vises i rapporten.

4. Velg standarddiagramtype for alle sosiogrammene. De kan vises som:

  • Sosiogrammer
  • Stablede stopler
  • Relasjonsdiagrammer

5. Velg standarddiagramtype for alle øvrige diagrammer. De kan vises som:

  • Søylediagrammer
  • Sirkeldiagrammer

SE GJENNOM UTSKRIFT:

 

 1. Når du trykker på SE GJENNOM UTSKRIFT, kan du velge å endre diagramtypen for hvert enkelt spørsmål.
 2. Trykk på DIAGRAMTYPENE, som finnes øverst i høyre hjørne av hvert spørsmål.
 3. Trykk på SKRIV UT eller TILBAKE i øverste venstre hjørne.

Når du skal SKRIVE UT for en enkelt ELEV:

 

 

 1. Trykk på knappen MER til høyre for SKRIVERIKONET.
2. Her ser du alle elevene som har deltatt i undersøkelsen.

3. Velg om du vil VISE ELEVENES RIKTIGE NAVN.

4. Trykk på den ELEVEN hvis rapport, du gjerne vil skrive ut.

5. Eller trykk på PILEN for å se rapporten.

 

 

 1. Et slide-vindu åpnes: KONFIGURÉR RAPPORT.
 2. Velg om NAVNET, skal vises i rapporten.
 3. Velg standarddiagramtype for alle diagrammer. De kan vises som:
  • Søylediagrammer
  • Sirkeldiagrammer

 

OBS:

Det er ikke mulig å få vist sosiogrammer i en elevrapport/deltakerrapport. Sosiogrammet er utelukkende en del av deltakergrupperapporten. Derfor: hvis sosiogrammet ønskes skal det finnes i rapporten for deltakergruppen.

SE GJENNOM UTSKRIFT:

 

 1. Når du trykker på SE GJENNOM UTSKRIFT nederst i vinduet du har åpnet, kan du velge å endre diagramtypen for hvert enkelt spørsmål.
 2. Trykk på DIAGRAMTYPENE, som finnes øverst i høyre hjørne av hvert spørsmål.
 3. Trykk på SKRIV UT eller TILBAKE i øverste venstre hjørne.