Deltakerinnlogging

Deltakerne må få opplyst nettadressen de skal navigere til for å logge inn. Sørg for å informere dem om Klassetrivselsiden. Foresatte logger inn samme sted som elevene logger inn.

Foresatte logger inn med Feide.

Foresatte skal velge «Jeg har ikke fått en engangsnøkkel». Når de har valgt denne løsningen, blir foresatte bedt om å logge inn.

Introduksjonstekst til deltakerne Her leser deltakerne formålet med hvorfor de skal besvare undersøkelsen, og hva den skal brukes til. Det er alltid mulig for deltakerne å få lest introduksjonsteksten høyt.

Hvordan introduksjonsteksten til deltakerne formuleres, er beskrevet i e-læringen GDPR-persondatasikkerhet.

Fritekst

Et fritekstspørsmål er et spørsmål hvor deltakeren selv skal formulere svaret. Fritekstspørsmål kan gi verdifull innsikt i deltakernes tanker og bidrag til fremtidige endringer. Formuleringen av et fritekstspørsmål krever overveielser om hvorvidt deltakeren kan gi informasjon som er beskyttet av personvern (for eksempel sykdom eller kriminalitet). I Klassetrivsel anbefales fritekstspørsmål kun for å samle inn deltakernes forslag og ideer til fremtidige tiltak.

Multi- og enkeltvalgsspørsmå

l I valgspørsmål uttrykker deltakeren sin egen opplevelse basert på valgte alternativer blant valgmulighetene.

Et valgspørsmål består av teksten i spørsmålet og det antall alternativer det er relevant for deltakeren å velge mellom. Valgspørsmål er delt inn i to typer:

  • MULTIVALG: hvor deltakeren kan velge ett eller flere alternativer som svar.
  • ENKELTVALG: hvor deltakerne kun kan velge ett av flere alternativer som svar.

Tabellspørsmål

I tabellspørsmål skal deltakerne fylle ut svar i en enkel tabell. Tabellspørsmål er en form for fritekstspørsmål hvor deltakeren selv må formulere svaret. I et tabellspørsmål opprettes et skjema som deltakeren kan fylle ut med sin informasjon.

Avslutningssiden

Når deltakeren har besvart det siste spørsmålet, møter de avslutningsteksten.