Klassepuslespill – sosiale leker

Klassepuslespill – sosiale leker

Måned: november 2019 I Klassepuslespill øver eleverne samarbeide. Forslag til alderstrinn: 3.-10.klasse.    Printvenlig PDF Klassepuslespill (Sosiale leker) Klassetrinn: 3.-10. klasse Antall elever: Hele klassen Varighet: 20-45 minutter Utstyr: Et stort...
Alle veier fører til Rom – sosiale leker

Alle veier fører til Rom – sosiale leker

Måned: oktober 2019 «Alle veier fører til Rom» er et gruppedynamisk eksperiment. Leken øver elevene gradvis i å avstemme valg av retning etter de øvrige elevene.  Printvenlig PDF Alle veier fører til Rom (Sosiale leker) Klassetrinn: 4.-10. klasse...