Oversiktlige diagrammer i resultat-rapporter

 
 

 

Når eleven har svart på undersøkelsen lager systemet automatisk rapporter til deg som inneholder alle resultatene i sosiogrammer, relasjonsdiagrammer, stolpediagrammer og tabeller. Under her ser du eksempler på slike diagrammer som automatisk genereres straks elevene har svart på undersøkelsen.

 

Sosiogram

I sosiogrammet kan du se de elevene, som har et stort nettverk og hvem av elevene, som har et mindre nettverk. Du kan også se relasjonene til enkeltelever. 

 
 
pos800  
 

 

Relasjonsdiagram

I relasjonsdiagrammet kan du se de gruppene, som finnes i klassen og hvem som er i de forskjellige gruppene. Du kan også se om det er noen elever som ikke er en del av det sosiale felleskapet.

 
 
rela800  
 

 

Stolpediagram

De liggende stolpediagrammene gir et raskt overblikk over, hvordan alle elevene i en klasse forholder seg til et spesifikt spørsmål. I det viste eksemplet har elevene blitt spurt om, hvor godt de liker skolen deres.

 
 
V_SøjlderNO  
 

 

Stablede stolpediagram

I det stablede liggende stolpediagrammet har elevenes svar på flere relaterte spørsmål blitt satt sammen. Det kunne f.eks. være spørsmål om, hvor ofte eleven har opplevd å bli mobbet, har følt seg stengt ute fra det sosiale fellesskapet, har opplevd utestenging fra det faglige fellesskapet og har kjent seg baksnakket.

 
 
V_stakkedesøjler