10 klikk og undersøkelsen er klar til elevene

 
 
Lærer med laptop  

Velg nivå og målform

Når du setter opp en undersøkelse velger du først det nivået undersøkelsen skal gjøres på. Du kan velge mellom disse nivåene:

 

 • Barneskolen 1. - 4. trinn (bokmål)
 • Barneskolen 5. - 7. trinn (bokmål)
 • Ungdomskolen 8. - 10. trinn (bokmål)

 

 • Videregående opplæring (bokmål)

 

 • Barneskulen 1. - 4. trinn (nynorsk)
 • Barneskulen 5. - 7. trinn (nynorsk)
 • Ungdomsskulen 8. - 10. trinn (nynorsk)

 

 • SFO (bokmål)
 • Barnehage (bokmål)

 

Når du har valgt nivået får du velge mellom et bredt spekter av områder, som kan undersøkes: Til hvert nivå hører et antall undersøkelsesområder. Et undersøkelsesområde er en ferdig pakke med et antall spørsmål klare for bruk. I alt inneholder Klassetrivsel.no flere enn 100 ulike spørsmål.

 

Nivåene er forskjellige med hensyn formuleringen av de spørsmålene som finnes i de undersøkelsesområdene som hører til de ulike nivåene. 

 

Nynorsk-nivåene inneholder akkurat de samme undersøkelsesområdene og tilhørende spørsmål som de tilsvarende nivåene på bokmål.

 

Elever fra første, andre, tredje eller fjerde klasse kan høre spørsmålene og velger hverandre på bilder.

 
 
uom  

Undersøkelsesområder klare for bruk:

Navnet på undersøkelsesområdet forteller hva alle spørsmålene i det pågjeldende undersøkelsesområde handler om. Du kan velge ut hele undersøkelsesområder med alle tilhørende spørsmål, eller du kan plukke ut spørsmål fra ulike undersøkelsesområder, som du deretter kan redigere og legge inn i ditt eget undersøkelsesområde. 


Undersøkelsesområder målrettet grunnskolen:

 • Elevens nettverk
 • Elevens trivsel
 • Kameratskapet i klassen
 • Friminuttene
 • Eleven og lærerne
 • Eleven og undervisningen
 • Uro i klassen
 • Roller og posisjoner i klassen
 • IKT og medier
 • Grupperinger i klassen
 • Gutt-jente relasjoner
 • Elevenes samvær utenfor skolen
 • Mobbing
 • Språkbruken i klassen
 • Elevens forhold til skolen og undervisningen

 

Undersøkelsesområder målrettet videregående:

 • Roller og posisjoner
 • Uro
 • Nettverk i klassen
 • Trygghet i klassen
 • Samvær utenfor undervisningen
 • Forholdet til utdanningen
 • Forhold utenfor utdanningen