Automatisk genererte grupper og sitteplasser

 
 
grpl  

Gruppeforslag

På bakgrunn av en undersøkelse kan du raskt og enkelt sette opp kriterier for og straks deretter få fram systemets forslag til nye elevsammensettinger og/eller sitteplasser.

 

Forslagene til arbeidsgrupper sikrer elevene medinnflytelse - mens at eksempelvis faglig svake elever ikke føler seg "til overs", som ellers ofte hender, dersom elevene helt selv sammensetter gruppene.

 

Forslagene til sitteplasser lages på bakgrunn av elevenes svar på et spørsmål, som du velger ut fra systemet eller som du selv formulerer. Et slikt spørsmål kunne f.eks. være: "Hvem skal du sitte sammen med, slik at du får mer ro og kan forbedre arbeidsinnsatsen din?".

 

Kort sagt: Grupper og Plasser - funksjonen i Klassetrivsel.no er et tidsbesparende hjelpemiddel til din klasseromsledelse.