Ukentlig servicevindue: Fordi vi ønsker å holde Klassetrivsel.no up-to-date, kan tilgangen i en periode fremover være stengt onsdager i tidsrummet 20-21. Kontakt oss på info@klassetrivsel.no (gjerne i god tid), skulle det være en onsdag (møte/forberedelse el.lign), som er uhensiktsmessig for dere, og vi vil unnlate å stenge tilgangen mlm kl. 21 og 22 den pågjeldende onsdagen.