Abonnementspriser

 

Alle skoler kan få en gratis prøveperiode på Klassetrivsel.no - helt uforpliktende (les mer under menypunktet "Kom i gang"). 

Etter prøveperioden kan skolen kjøpe abonnement:

 

Skole-abonnement: En grunnskole/videregående skole kan velge mellom ettårig eller treårig skole-abonnement. Med et treårig skole-abonnement oppnår skolen en rabatt på den årlige prisen og prisen fryses i de tre årene.

 

GruppeavtaleØnsker flere grunnskoler i samme kommune / flere videregående skoler i samme fylkeskommune å kjøpe abonnement sammen, oppnår disse ytterligere rabatt i en gruppeavtale. En av skolene / (fylkes)kommunen mottar da en samlet, men spesifisert, faktura om året på den samlede pris. En skole kan overgå til en gruppeavtale i løpet av en eksisterende abonnementsperiode og få refundert forskjellen i abonnementsprisen.

 

Alle priser er pr. skole pr. år - uansett abonnementstype - og avhenger av elevtallet til skolen på kjøpstidspunktet. Alle priser oppgis i NOK. *Vi tar forbehold om trykkfeil*.

 

 
 
 
Prisliste - gjeldende fra 1.8.2018  
 

 

Prislisten indeksreguleres årlig pr. 1.8. etter konsumprisindeksen. Uansett utviklingen i konsumprisindeksenøker prisen årlig med minst 2%. Prisstigninger utover indeksreguleringen/årlig regulering annonseres på denne siden senest tre måneder før de trer i kraft.