Veiledningsvideoer

 

Introduksjon til Klassetrivsel.no

Denne videoen er en kort introduksjon til hva Klassetrivsel.no er og hvordan verktøyet ser ut nå.


Trinnvis oppsett - Barneskolen trinn 1 - 4

Denne veiledningsvideoen viser deg, hvordan du setter opp en undersøkelse i Klassetrivsel.no til nivået Barneskolen trinn 1 - 4 med trinnvis oppsett. I trinnvis oppsett har du en veiviser gjennom hele oppsettingen.


Trinnvis oppsett - Grunnskolen trinn 5 - 10

Denne veiledningsvideoen viser deg, hvordan du setter opp en undersøkelse i Klassetrivsel.no til nivåene Barneskolen trinn 5 - 7 og Ungdomsskolen trinn 8 - 10 med trinnvis oppsett. I trinnvis oppsett har du en veiviser gjennom hele oppsettingen.


Avansert oppsett av undersøkelse

I denne veiledningsvideoen viser jeg deg hvordan du setter opp en undersøkelse på avansert måte med Klassetrivsel.no. Avansert oppsett gjør det mulig å velge ut enkeltspørsmål, redigere disse spørsmålene og legge til egne spørsmål


Sett opp og gjennomfør en vurdering

I denne veiledningsvideoen viser jeg deg hvordan du setter opp og gjennomfører en vurdering av elevene på emner og områder som du setter opp i Klassetrivsel.no. Du får også en innføring i bruker jamføringsdiagrammene i rapporten når elevene har gjort sine egenvurderinger på de samme emnene og områdene i en undersøkelse du satt opp med Klassetrivsel.no.


Sett opp grupper og plasser

I denne veiledningsvideoen viser jeg deg hvordan du bruker funksjonen Grupper og Plasser i Klassetrivsel.no.


Del en undersøkelse med en kollega

I denne veiledningsvideoen viser jeg deg hvordan du deler en undersøkelse, som du har opprettet i Klassetrivsel.no, med kollegaene dine.


Sett inn elevbilder i en undersøkelse

I denne veiledningsvideoen viser jeg deg hvordan du setter inn elevbilder i en undersøkelse du har satt opp til Barneskolen trinn 1-4 i Klassetrivsel.no.


Legg elever til undersøkelse fra invitasjon

I denne veiledningsvideoen viser jeg deg hvordan du legger elever til en undersøkelse, som du har fått en invitasjon til, fra den kollegaen som har opprettet undersøkelsen i Klassetrivsel.no.


Å finne og lese rapporter

I denne veiledningsvideoen viser jeg deg rapportene, der du finner resultatene på en undersøkelse som har blitt gjennomført med Klassetrivsel.no. Dessuten jeg deg hva du kan lese i rapportene og hvor du finner jamføringsdata.


Oppsett av større trivselsundersøkelse

I denne veiledningsvideoen viser jeg deg hvordan du setter opp en undersøkelse med Klassetrivsel.no til hele trinnet eller deler av / hele skolen og sender ut lenker til de lærerne, som har klasser som skal svare på undersøkelsen, slik at disse lærne kan legge elevene sine til undersøkelsen og etterpå få resultater for egen klasse. En slik undersøkelse kan inneholde felles spørsmål til alle som deltar i undersøkelsen og også inneholde spørsmål direkte målrettet enkelte klasser eller trinn vha. funksjonen ''aldersgrupper'. På den måten blir det mulig å gjennomføre en større skoleundersøkelse som settes opp sentralt. Etterpå kan f.eks. skoleledelsen jamføre resultater fra alle klassene og den enkelte kontaktlæreren får se alle resultatene fra egen klasse, bl.a. vist i sosiogrammer på klasse- og elevnivå.


Import av elevlister

I denne videoen viser vi deg hvordan du kan importere elevlister inn i institusjonens Klassetrivsel-konto slik at alle brukere på kontoen kan velge ut en eller flere klasser fra elevlisten når en undersøkelse blir satt opp.