Større innsikt i elevenes trivsel og relasjoner

 
 
vil du vite mere  

Klassetrivsel.no brukes til å undersøke forhold i klasser som har problemer med trivselen, men verktøyet kan i høy grad også brukes forebyggende. På den måten er du i forkant med trivselen og den sosiale utviklingen i klassen og for den enkelte eleven, slik at du kan være mer presis på den forebyggende innsatsen.

 

Resultatene på en undersøkelse kan hjelpe med å be- eller avkrefte det, du som lærer har på følelsen og få fram det som skjer blant elevene.

 
 
Kortlegningsverktøi  

Kartlegging av elevenes skolemiljø

Klassetrivsel.no gjør det lettere å sette opp og gjennomføre undersøkelser av trivselen i klassen, på trinnet eller på hele skolen.

 

Kartleggingsverktøyet Klassetrivsel.no kan supplere den nasjonale elevundersøkelsen, fordi det med verktøyet blir mulig for kontaktlærer og klassens øvrige lærere å handle på klassens og den enkelte elevens trivsel, når det er aktuelt. Klassetrivsel.no kan derfor være et effektivt verktøy for skolens og lærernes aktive, systematiske og kontinuerlige arbeid med elevens psykososiale miljø og dermed være et hjelpemiddel i jobben med å oppfylle kravene i opplæringslovens kapittel 9a - om retten til ett trygt og godt skolemiljø, nulltoleranse mot mobbing og systematisk arbeid for å fremme elevenes miljø

 

Klassetrivsel.no er et nyttig verktøy til å undersøke effekten av læringsmiljø- og antimobbeprogrammer som for eksempel Zero, Respekt, Olweus, PALS og Trivselsprogrammet og brukes også f.eks. til Spekterundersøkelsen, i lokale prosjekter/innsatser og sammen med LP-modellen.

 
 
Utvikling  

Utviklingen skjer fortløpende og i samarbeid

Det nettbaserte kartleggingsverktøyet Klassetrivsel.no har blitt utviklet med utgangspunkt i de behovene som lærere og skoleledelse har i hverdagen sin. Det har vært mulig, fordi personene bak Klassetrivsel.no og Klassetrivsel.dk selv har bakgrunn fra skoleverdenen, og fordi verktøyet har blitt og stadig blir utviklet i nært samarbeid med brukerne.