Brukernes syn på Klassetrivsel

 

Klassetrivsel brukes nå på over 1400 skoler - primært i Norge og Danmark.  

Her forteller noen av de norske brukerne om erfaringene deres med Klassetrivsel.no:


 

Gunnar Bergersen, inspektør på Mellom-Nes skole, Asker kommune:

 

"Tilbakemeldiner fra lærerne våre: Med dette verktøyet får vi mye verdifull informasjon om hvem som trives best med hvem i forskjellige situasjoner. Man kan dermed lett plukke opp hvis noen ikke har noen. Man kan stille spørsmål, og man kan lage spørsmål selv. Det at det er skriftlig kan få elevene til å åpne seg mer, noe som kan være bra. Selvsagt viktig at dette ikke blir en erstatning for «opplukkingsmetodene» vi har i dag. Verktøyet kan også brukes for å sette sammen undervisningsgrupper, prosjektgrupper, hvem som skal sitte ved siden av hverandre osv. basert på resultatene i undersøkelsen som er gjort. Sammenlignet med å lage tilsvarende undersøkelser selv tror jeg det å bruke denne faktisk vil gjøre overkommelig for alle å gjennomføre en slik undersøkelse."

 
 

Lars-Eirik Svardahl, kontaktlærer på Vesterskaun Skole, Sørum Kommune:

 
ANF1

"Mine erfaringer med Klassetrivsel.no er kun positive. Jeg gjennomførte en elevundersøkelse i forkant av utviklingssamtalene nå i våres. Resultatene av dette var meget lærerike for både meg og klassen. Undersøkelsen ga meg mye nyttig informasjon som jeg kan jobbe konkret videre med i forhold til klassetrivsel. Ettersom elevene vet de svarer anonymt for hverandre slapp de skuldrene ned og svarte oppriktig og ærlig på spørsmålene. Hver elevs undersøkelse ble gjennomgått under utviklingssamtalene med foresatte, og opplevelsene når vi kunne snakke sammen var bare positive for alle parter. Det å kunne ha slike undersøkelser og at de ligger digitalt på nett gjør hverdagene mye enklere og oversiktlig. Min verste fiende er tiden, og den tiden man sparer på å sette seg inn i deres program betyr mye i en hektisk hverdag. Andre positive sider ved deres program er de ferdige forslag til tiltakspakker som genereres. Under punktet der elevene skal svare på gutt-jente relasjoner og hvem de vil sitte sammen med i forhold til ro og arbeidsinnsats så kommer programmet med forslag. Det forslaget har jeg benyttet meg av og klasserommet har blitt bedre.

Det fungerer akkurat slik jeg hadde ønsket og elevene er fortrolig med det fordi de vet at det er deres eget valg.

Jeg har i min klasse hatt noe klassemiljøproblematikk og hatt noen samtaler med andre instanser. De anbefalte å gjennomføre en spørreundersøkelse, men dette finnes det jo svært lite av. Det er kun den obligatoriske elev- og foreldreundersøkelsen hvert år som er rettet mot 7.trinn. Her snublet jeg tilfeldigvis over deres nettside. Som nevnt over i hvordan jeg har benyttet meg av tilbudet deres har gjort susen i min klasse. Det er en stor 6.klasse på 25 elever. Deres oppbygging av database og sosiogrammer gjør det svært mye enklere for meg å ha større innsikt i elevene mine. Dette er et takknemlig verktøy som er et must for alle lærere som setter klassemiljø så høyt som meg.

For å sitere en egen likning som vi bruker mye i min klasse: “ Verden er bygd opp slik vi lærer. Vi har flytende læring og fast læring. Flytende læring er som havet. Der ligger all kunnskapen vi sluker over og alt vi ikke når. Men den type læring forsvinner fort fordi vi ikke har noe fast å holde i. Vi er ikke trygge og redde for omgivelsene rundt oss. Fast læring er der vi lærer i trygge rammer og sluker den kunnskapen for det som er trygt og kjent. I klasserommet er det akkurat slik. Et godt og trygt klassemiljø er som fast masse. Vi er kjente og trygge på det som er rundt oss. Et dårlig klassemiljø er som flytende masse. Det er utrygt og vanskelig og vi detter fort igjennom. Alle trenger den handa som holder oss på land”


 
 

Gunn Kristin Thingnes, kontaktlærer på Vangen Skule, Voss:

 
ANF1

"Endelig et nyttig verktøy for oss lærere. 

Denne undersøkelsen var lett å bruke med tanke på å opprette undersøkelsen. Elevene opplevde den som positiv. Best av alt er måten den behandler og presenterer data på."


 
 

Vegard Strengen, kontaktlærer på Løken Ungdomsskole i Askim, Østfold:

 
ANF1

"Jeg har benyttet Klassetrivsel.no og synes det er et fint verktøy som jeg trygt kan anbefale. Det var enkelt å komme igang. Jeg la til noen "områder" jeg ville undersøke som for eksempel "kameratskapet i klassen" og "elevens forhold til skolen og undervisningen". Deretter logget elevene seg inn på pc og svarte på spørsmål. Deretter kunne jeg gå inn å få fine oversikter over de områdene jeg hadde valgt ut."