Et nettbasert verktøy til å kartlegge elevtrivsel

 
 
Glad dreng i klasse  

Klassetrivsel.no er til deg som jobber med elever på alle trinnene i den norske grunnskolen (både barneskolen og ungdomsskolen) og på videregående skoler.

 

Klassetrivsel.no kan eksempelvis være et nyttig og effektivt verktøy i forbindelse med klasseromsledelse og/eller samarbeidet mellom skole og PP-tjeneste.

 

Med kartleggingsverktøyet Klassetrivsel.no kan du raskt og enkelt sette opp egne undersøkelser til en eller flere klasser eller grupper av elever og straks deretter få fram rapporter, som gir deg inspirasjon og energi til det pedagogiske arbeidet ditt.

 

Det er du som bestemmer hva du vil undersøke, når du vil undersøke og de antall gangene du gjennomfører undersøkelser blant elevene dine.

 
 
Sikkerhet  

Data behandles og oppbevares sikkert

Det er bare du, som har tilgang til de undersøkelsene, som du velger å sette opp og gjennomføre i Klassetrivsel.no. Dermed er det du som eier undersøkelsen og bare du, som kan slette undersøkelsen igjen og alle de resultatene og rapportene, som hører til. Når en undersøkelse har blitt slettet, har den blitt slettet permanent og kan ikke lenger gjenfinnes i systemet. Data i Klassetrivsel.no lagres aldri data i skyen - kun på egne, kjente servere i EU. Din Klassetrivsel-bruker tilhører skolen sin Klassetrivsel-konto og du kan derfor gi relevante kollegaer på skolen tilgang til din undersøkelse, slik at dere kan samarbeide om å finne fram til de tiltakene, dere vurderer må til, etter å ha lest elevenes besvarelser.

 

Det utføres månedlige og årlige sikkerhetsreviews samt årlig ekstern sikkerhetsrevisjon av Klassetrivsel. Skolevisjoner AS (som markedsfører Klassetrivsel.no) tilbyr databehandleravtaler: Skoleeier har ansvaret for å inngå databehandleravtale med Skolevisjoner om behandling av data i Klassetrivsel.no - last ned databehandleravtalen her. Les mer om personvern i Klassetrivsel.no her: /no/forside/personvernerklaering.aspx

 
 
Udtviklet sammen med  

Utviklet gjennom samarbeid

  • Mer enn 35.000 danske og norske brukere

 

  • Flere kommuner og skolepsykologer

 

  • Henning Linderoth, som er lektor i didaktikk og forsker i klasseromsledelse. Henning har brukt sosiogrammer i forskingen sin og erfaringen er at elevene svarer ærlig – ofte ærligere enn når de sitter motsatt en lærer som stiller de samme spørsmålene. Dessuten er det vår egen erfaring at elevene generelt svarer ærlig. Erfaringen har blitt samlet under testing av verktøyet på samarbeidsskolene våre.