Et nettbasert verktøy til å kartlegge elevtrivsel

 
 
Glad dreng i klasse  

Klassetrivsel.no er til deg som jobber med elever på alle trinnene i den norske grunnskolen (både barneskolen og ungdomsskolen) og fra og med august 2014 også for deg som jobber med elever i videregående skole.

 

Klassetrivsel.no kan eksempelvis være et nyttig og effektivt verktøy i forbindelse med klasseromsledelse og/eller samarbeidet mellom skole og PP-tjeneste.

 

Med kartleggingsverktøyet Klassetrivsel.no kan du raskt og enkelt sette opp egne undersøkelser til en eller flere klasser eller grupper av elever og straks deretter få fram rapporter, som gir deg inspirasjon og energi til det pedagogiske arbeidet ditt. Det er du som bestemmer hva du vil undersøke, når du vil undersøke og de antall gangene du gjennomfører undersøkelser blant elevene dine.

 
 
Sikkerhet  

Data og sikkerhet

Det bare du, som har tilgang til de undersøkelsene, som du velger å sette opp og gjennomføre. Dermed er det du som er dataeier og bare du, som kan slette undersøkelsen igjen og alle de resultatene og rapportene, som hører til. Det er skolen (kommunen) som er behandlingsansvarlig for dataene, som du og elevene legger inn.

 

Klassetrivsel.no legger aldri data i skyen, men lagrer alle data på kjente servere i EU.

 

Du kan velge å gi relevante kollegaer på skolen tilgang til undersøkelsen, slik at det blir lettere for dere å samarbeide om å finne fram til de tiltakene, dere vurderer skal til, etter å ha sett undersøkelsen og lest rapportene. Selv om du deler en undersøkelse med kollegaer, er det stadig bare du som er dataeier og som kan slette undersøkelsen helt. Når en undersøkelse har blitt slettet, har den blitt slettet permanent og kan ikke lenger gjenfinnes.

 
 
Udtviklet sammen med  

Utviklet i samarbeid med:

  • Mer enn 25.000 danske og norske brukere

 

  • Flere kommuner og skolepsykologer

 

  • Henning Linderoth, som er lektor i didaktikk og forsker i klasseromsledelse. Henning har brukt sosiogrammer i forskingen sin og erfaringen er at elevene svarer ærlig – ofte ærligere enn når de sitter motsatt en lærer som stiller de samme spørsmålene. Dessuten er det vår egen erfaring at elevene generelt svarer ærlig. Erfaringen har blitt samlet under testing av verktøyet på samarbeidsskolene våre.