Når du vil være i forkant med elevenes skolemiljø

 
 
Skoleleder1  

Med Klassetrivsel.no har dere verktøyet til å sette opp og starte trivselsundersøkelser sentralt på skolen og samtidig skreddersy undersøkelsen til skolens avdelinger, trinn og klasser. 

 

Dere kan også bruke Klassetrivsel til å undersøke resultatene fra den nasjonale elevundersøkelsen nærmere og til å kartlegge og evaluere effekten av læringsmiljø- og antimobbeprogrammer som for eksempel Zero, Respekt, Olweus, PALS og Trivselsprogrammet.

 
 
skoleder2  

Innsikt i trivsel på alle nivåer

Trivselsundersøkelser som gjøres med Klassetrivsel gir ikke bare skolen en generell måling på elevenes trivsel, men gir skoleledelsen mulighet for å kickstarte trivselsarbeidet på hele skolen og i alle klasser, fordi undersøkelsen også gir den enkelte læreren innblikk i elevenes innbyrdes relasjoner i faglige som i sosiale sammenhenger.

 

Dessuten får læreren større viten om sin egen relasjon til klassen og til den enkelte eleven. Lærerne opplever å ha fått et effektivt og tidsbesparende verktøy, som samler opp og presenterer uvurderlig viten til relasjons- og inklusjonsarbeidet i klassene.

 

Lærerne får resultater og sosiogrammer for egne klasser og kan jamføre resultatene med resultatene for trinnet, avdelingen eller hele skolen. I tillegg kan lærerne benytte seg av verktøyets øvrige funksjoner, som for eksempel Gruppeforslag eller Vurdering, i det fortsatte arbeidet.

 
 
skoleleder3  

Felles forståelse

Ledelsen får overblikk over trivselsmålingsresultatene i rapporter med tabeller og sirkeldiagrammer. Dermed har dere den nødvendige innsikten i trivselsarbeidet på skolenivå og i de enkelte klassene.

 

Samtidig oppnår skolen og hele det pedagogiske personalet en felles forståelse til det videre trivselsarbeidet og til å sette seg nye trivselsmål.