Når du vil vite mer om elevenes trivsel og relasjoner

 
 
Inspiration sociogram  

 

 

På få minutter og med få klikk har du valgt ut spørsmål og elevgruppe, publisert undersøkelsen og skrevet ut elevenes engangsnøkler.

  

Elevene bruker mellom 15 og 45 minutter på å svare (alt etter antall spørsmål du har satt opp i undersøkelsen) og straks deretter kan du åpne en oversiktlig rapport med alle svarene og diagrammene.

 

Det er du som bestemmer hva du vil spørre elevene om og få innsikt i, og det er også mulig for deg å opprette dine egne spørsmål, i tillegg til eller i stedet for å velge ut et eller flere av de over hundre spørsmålene som allerede finnes i verktøyet.

 
 
Ur 60 min  

60 minutter er alt du trenger. På 1 time har du

  • opprettet en undersøkelse.
  • elevenes svar på undersøkelsen.
  • en rapport med alle svarene, sosiogrammene og relasjonsdiagrammene.

 

 

Nå er du godt forberedt til

  • elevsamtaler.
  • utviklingssamtaler/konferansetimer.
  • teammøter om elevenes trivsel.
 
 
brugerne fortæller os  

"Klassetrivsel kvalifiserer samtaler"

Den viten som Klassetrivsel gir lærerne danner ofte utgangspunkt for samtaler med kolleger eller ledelsen.

 

Fordi alle har sett rapporten har alle et felles utgangspunkt for samtalen. Dette skaper et felles språk og en felles forståelse av situasjonen.

 


"Klassetrivsel kvalifiserer foreldresamarbeidet."

Det føles trygt og sikkert for lærerne å gå på konferansetimer eller foreldremøter med en ny undersøkelse i ryggsekken. Lærerne er helt oppdaterte på hvordan elevene deres har det i klassen og med kameratene sine.

 


"Det gir god oversikt"

Når du gjennomfører en undersøkelse 1 til 2 ganger i året får du oversikt over elevene dine. Det krever ikke mye tid å gjennomføre en undersøkelse. Den viten som du får fra en slik undersøkelse gir deg overblikk over hele klassen og trivselen hos den enkelte elev.