8 ukers gratis prøveperiode

 

Ønsker dere å prøve ut Klassetrivsel.no helt gratis og uten etterfølgende binding?

 
Enter  

 

 

Da kan du - raskt og enkelt, med eller uten Feidepålogging - anmode om en 8 ukers gratis prøveperiode på Klassetrivsel.no til din skole.

 

Prøveperioden begynner med ett 60 minutters online oppstartsmøte - med minst 2 deltakere fra skolen, der minst 1 av deltakerne tilhører skoleledelsen.

 

Online oppstartsmøtet er en forutsetning for å kunne aktivere en prøveperiode på Klassetrivsel.no. Møtet foregår online og interaktivt med en Klassetrivsel-konsulent, som deler skjermen sin med deltakerne via en nettleser-lenke.

 

I prøveperioden har alle ansatte på skolen ubegrenset tilgang til alle funksjonene i Klassetrivsel.no.

 

  

Trykk på "Prøv" øverst til høyre for å anmode om en gratis prøveperiode på Klassetrivsel.no til din skole.