Personvernerklæring Klassetrivsel.no

 

01. Ansvar
Den enkelte kunde er dataansvarlig for de personrelaterte data, som kunden velger å legge i systemet.Skolevisjoner AS anbefaler kunden å inngå databehandleravtale:Mal for databehandleravtale lastes ned HER (oppdatert iht GDPR).

Skolevisjoner AS forhandler nettløsningen Klassetrivsel.no, som selges til kommuner og enkeltskoler som Software-As-A-Service (SAAS). Ingen personer hos Skolevisjoner AS har tilgang til personfølsomme opplysninger. Klassetrivsel.no utvikles og drives av underleverandøren Skolevisioner ApS. Serverne til Skolevisioner ApS ligger på kjente fysiske lokaliteter i EU. Skolevisjoner AS har inngått databehandleravtale med Skolevisioner ApS - finn avtalen og les om håndtering av persondata hos Skolevisioner ApS HER

Systemet må ikke brukes til å samle inn sensitive personopplysninger. Vi oppfordrer til ikke å stille elevene spørsmål, som ber dem utlevere andre elever eller gi opplysninger av sensitiv karakter. 

02. Tilgang til elevbesvarelser
Systemet er bygget slik at det er den brukeren, som oppretter og gjennomfører en undersøkelse blant en gruppe med elever, som har tilgang til å se personrelaterte data for disse elevene. Denne brukeren kan velge å dele undersøkelsen med andre brukere på samme skole, men kan på ethvert tidspunkt trekke denne delingen tilbake. Det er bare den brukeren som har opprettet undersøkelsen som har rettigheter til å slette undersøkelsen, og da blir undersøkelsen slettet permanent - også hos de som brukeren evt. har delt tilgangen til undersøkelsen med – og undersøkelsen kan ikke lenger gjenfinnes. Ledelsen på de enkelte skolene kan få lese-tilgang til alle undersøkelser. Lese-tilgang gjør at ledelsen har tilgang til personrelaterte data for elever på egen skolen. Det er opp til ledelsen på den enkelte skolen, om denne ønsker lesetilgang til alle undersøkelser. Brukeren kan se hvem som evt. har lesetilgang til alle undersøkelser på egen skole. 

03. Logging
Systemet er bygget opp i henhold til persondatalovgivningen, slik at tilgang til personrelaterte opplysninger blir logget. Loggingen foregår som følger: Systemet registrerer når en bruker benytter seg av tilgangen til data, som inneholder informasjon om besvarelsene til en enkelt elev, eller annen informasjon som handler om den enkelte eleven. Denne loggingen inneholder informasjon om den brukeren, som benytter seg av tilgangen til førnevnte elev-informasjon, samt IP-adresse for tilgangen. Loggfiler lagres i 6 måneder. 

04. Informasjonskapsler
Klassetrivsel.no bruker informasjonskapsler til tekniske formål i forbindelse med pålogging og når filer blir lastet opp. Informasjon i disse informasjonskapslene blir aldri gitt videre til 3. part. Programmer som tilhører 3. part, f.eks. Youtube, kan også bruke informasjonskapsler i forbindelse med innebygd innhold.

05. Brukerprofil
På Klassetrivsel.no kan brukere logge inn via Feide. Det opprettes da en bruker basert på Feide-kontoen. Vi henter informasjon om brukere fra Feide, men informasjon du lagrer hos oss vil ikke være tilgjengelig i andre tjenester. Vi presenterer all informasjon som blir hentet fra Feide for den enkelte brukeren, og registrerer ikke noe i vårt eget system uten at brukeren har godkjent det. I forbindelse med håndtering av abonnementer blir kontaktpersoner for de enkelte skoler registrert, men bare med navn, tittel, telefonnummer og epost-adresse.

 

06. Eksterne lenker
Lenker på Klassetrivsel.no kan sende deg videre til andre nettsteder. Vi gjør oppmerksom på at disse nettstedene kan ha andre regler for personvern enn det som er oppgitt her.